Opleidingsaanbod gevangenissen

Database

De opleidingen van de Vlaamse en Brusselse gevangenissen staan gebundeld in een handige database. Als een gedetineerde een opleiding wenst te volgen in een andere gevangenis, kan hij/zij een transfer aanvragen bij de onderwijscoördinator van de gevangenis. Deze aanvraag wordt in samenwerking met Justitie verder onderzocht.

Uit