Klasbak

Klasbak Epea
Uit

 

Klasbak is een partnerorganisatie van Vocvo.  Klasbak is een netwerk en expertisecentrum voor personen en organisaties die het leren van (ex-)gedetineerden ondersteunen. Het functioneert als de Vlaamse afdeling van de European Prison Education Association (EPEA).

De doelen van Klasbak:

  • Ontwikkeling van een gezamenlijke visie over educatie in de gevangenissen.
  • Uitdragen van de visie op educatie in gevangenissen.
  • Optreden als Vlaamse afdeling van het European Prison Education Association (EPEA).
  • Optreden als Vlaams expertisenetwerk voor educatie in de gevangenissen.
  • Bevorderen van de visibiliteit en het maatschappelijk draagvlak voor educatie in gevangenissen.
  • Initiëren en aanmoedigen van onderzoek over educatie in gevangenissen.
  • Uitbouwen van een duurzame samenwerking met andere partners die betrokken zijn bij de educatie in de gevangenissen.
  • Optreden als aanspreekpunt voor de doelstellingen van de vereniging.
     

Op de website kan je je inschrijven voor de Bakberichten, een nieuwsbrief over educatie en detentie.

Website Klasbak

Uit