Over Vocvo

Vocvo vzw is een organisatie die bestaat uit drie deelwerkingen.
Via deze deelwerkingen coördineert ze:

 • het onderwijs in de Vlaamse gevangenissen,

 • het Strategisch Plan Geletterdheid.

 • En werkt ze met het merk Wablieft breed rond duidelijke taal. 

Maatschappijbeeld

Vocvo streeft naar een inclusieve samenleving zonder drempels. In deze samenleving is iedereen gelijkwaardig en krijgt voldoende kansen

 • om zich te ontplooien
 • om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.

Vocvo richt zich daarbij vooral op laaggeletterden en mensen in detentie. We bieden hun mogelijkheden om zelfredzamer te worden en we maken de samenleving toegankelijker.

We doen dit met respect voor ieders eigenheid en kwetsbaarheid.

Bestaansreden

Vocvo versterkt de zelfredzaamheid van gedetineerden en van laaggeletterden in Vlaanderen en Brussel. 

 • We zetten daarvoor in op duidelijke taal en we verhogen de geletterdheid. 
 • We maken onderwijs in detentie toegankelijk. 
 • We maken drempels die zelfredzaamheid in de weg staan, zichtbaar. 
 • We maken overheden en organisaties bewust van geletterdheidsnoden, laaggeletterdheid, het belang van duidelijke taal en van leren in detentie.
 • We stimuleren beleidsmakers en partners om die drempels samen met ons weg te werken. 
 • Voor enkele opdrachten, zoals de werking rond duidelijke taal, hebben we een eerstelijnswerking. Daarnaast zetten we voornamelijk in op een tweedelijns-ondersteuning van partners en organisaties. Dit doen we onder meer door te coördineren, expertise te delen, netwerken samen te brengen en samenwerking te stimuleren. 

Waarden

 • Samenwerking: Vocvo gelooft in de kracht van samenwerking, zowel tussen de medewerkers als tussen organisaties. Door samen te werken, bereiken we gemeenschappelijke doelen.
 • Verbinding: Vocvo ziet de talenten en sterktes van mensen en geeft die ruimte om te groeien. Zo versterken we de verbinding tussen mensen onderling en tussen mensen en hun organisatie.
 • Kwaliteit: Vocvo werkt met kennis van zaken. Dat garandeert efficiënte en effectieve diensten en producten voor onze partners en klanten.
 • Openheid: Vocvo heeft een cultuur van eerlijkheid en transparantie. Vocvo hanteert daarbij een open blik en respecteert ieders eigenheid en kwetsbaarheid. We maken geen onderscheid in geslacht en gender, herkomst, leeftijd, sociaal-economische status of beperking.
 • Ontwikkeling: Vocvo is een organisatie die voortdurend inzet op de eigen groei en die van medewerkers.
 • Vertrouwen: Bij Vocvo werken we in een sfeer van vertrouwen, zowel met partners als medewerkers. We geven autonomie aan onze medewerkers en geloven in hun deskundigheid en professionaliteit.

 

Uit