Over Vocvo

Vocvo vzw is een organisatie die bestaat uit drie deelwerkingen.
Via deze deelwerkingen coördineert ze:

 • het onderwijs in de Vlaamse gevangenissen,

 • het Strategisch Plan Geletterdheid.

 • En werkt ze met het merk Wablieft breed rond duidelijke taal. 

Missie

Vocvo ondersteunt organisaties waar volwassenen leren. We doen dit in cocreatie met onze partners. Hierbij zijn onze CVO en CBE de bevoorrechte partners.

Onze focus ligt op geletterdheid (*), leren in detentie en duidelijke taal.

Als expert in die domeinen ondersteunen we organisaties in en buiten het onderwijs via de volgende activiteiten:

 • leeractiviteiten opzetten;
 • informatie verstrekken;
 • expertise ontwikkelen;
 • innovatie stimuleren;
 • adviseren;
 • sensibiliseren;
 • (projecten) coördineren;
 • beleidsadvies geven;
 • netwerken uitbouwen;
 • publicaties uitgeven.
   

* "Geletterdheid omvat de competenties om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Dit betekent met taal, cijfers en grafische gegevens​ kunnen omgaan en van ICT​ gebruik kunnen maken. Geletterd zijn is belangrijk om zelfstandig te functioneren en participeren in de samenleving. Geletterd zijn ​is nodig om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen en om te kunnen bijleren." (Bron: Strategisch Plan Geletterdheid Verhogen)

Visie

In onze samenleving kan elke volwassene kwalitatief en zonder drempels leren.

Laaggeletterden en gedetineerden worden duurzaam versterkt in hun leren en persoonlijke ontwikkeling. Zo kunnen ze volwaardig participeren aan de samenleving.

 

Uit