Platform Triangle

Platform Triangle: een beveiligde online leeromgeving voor gesloten (jeugd)instellingen en gevangenissen

Triangle: people, platform, program

De naam Triangle staat voor de driehoek die de drie elementen van het project met elkaar verbindt: people, platform en program. Het beoogde resultaat van deze verbinding is dat deelnemers in een gesloten (jeugd)instelling via het innovatieve platform toegang krijgen tot internet en een digitale leeromgeving. In Triangle werken de gesloten instellingen en de hieraan verbonden onderwijsafdelingen samen.

 

Uit
De uitdaging van het project

Jongeren en (jong)volwassenen die in een (gesloten) instelling of gevangenis verblijven worden in hun vrijheid beperkt. Deze vrijheidsbeperking heeft ook invloed op hun toegang tot de digitale wereld. Zo kunnen gedetineerden in België niet op het internet of gebruik maken van een smartphone, tablet of laptop. Hierdoor missen ze heel veel ontwikkelingen in de digitale wereld van vandaag.

Veel hulp en dienstverlening is vandaag gedigitaliseerd. Denk bijvoorbeeld aan het doen van je bankzaken, een afspraak maken met je dokter of het aanvragen van documenten bij de stadsdienst. Daarnaast moet je tegenwoordig niet enkel kunnen werken met een computer maar ook leren veilig, kritisch en bewust om te gaan met alle digitale informatie. Door hun opsluiting lopen jongeren en (jong)volwassenen een achterstand op in het ontwikkelen en onderhouden van 21e-eeuwse vaardigheden zoals: digitale-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen en kritisch denken. Net daarom is het belangrijk dat we blijven inzetten op het ontwikkelen van (digitale) vaardigheden en kennis die gedetineerden nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de digitale wereld. Daarom is er een nood dat we de digitale wereld, op een veilige manier toegankelijk maken, voor mensen in een gesloten context.

Doel van het project

Triangle wil de digitale wereld voor jongeren en (jong)volwassenen in (gesloten) instellingen en gevangenissen toegankelijker maken. Hiervoor bieden we een op maat gemaakte toegang via een beveiligd online(leer)platform. In dit project focussen we ons op gedetineerden die in de gevangenis een opleiding volgen via het groepsaanbod of gedetineerden die aan het studeren zijn via een individueel onderwijstraject. Want toegang tot moderne communicatie-, presentatie- en informatietechnieken bevordert de re-integratie in de maatschappij van gedetineerden.

Wat doen we?

Triangle is een internationale samenwerking tussen organisaties uit drie Europese landen: België, Nederland en Portugal. Via Triangle ontwikkelen we een digitaal leerplatform via dewelke de bestaande onderwijsplatformen toegankelijk worden gemaakt. We focussen op:

 • het toegankelijk maken van het digitaal (beroepsgericht) onderwijs en het vinden van informatie over verschillende opleidingen.
 • het verbeteren van online vaardigheden in gesloten (jeugd)instellingen en gevangenissen. In de Vlaamse gevangenissen wordt toegespitst op het meer toegankelijk maken van bestaande onderwijsplatformen.
 • het combineren van de kennis en expertise van onze partners om een ​​innovatieve, op maat gemaakte blended learning-omgeving te ontwerpen en uit te testen voor gesloten (jeugd)instellingen en gevangenissen.
Digitale inclusie

De wereld van vandaag is een digitale wereld. Digitale communicatie maakt deel uit van alles wat we doen en is onmisbaar in ons dagelijks leven. Ook voor gedetineerden is toegang tot de digitale wereld essentieel, zowel tijdens het moment van een opsluiting als voor de reïntegratie na een detentieperiode. Toegang tot het internet is voor cursisten in gesloten instellingen en gevangenissen extra belangrijk. Dit is nodig om kennis op te doen en toekomstplannen te maken gericht op een veilige terugkeer in de samenleving. Het is een middel om (beroeps)onderwijs te (blijven) volgen, informatie te zoeken, hulp te vinden én om contact te onderhouden met familie. Digitale inclusie is echter nog niet vanzelfsprekend in gesloten (jeugd)instellingen en gevangenissen. Het gevolg daarvan is dat degenen die er langer verblijven een achterstand oplopen wat betreft het ontwikkelen en onderhouden van 21e-eeuwse vaardigheden.

 

Activiteiten Project
 1. Opmaak Triangle-platform in drie landen (Nederland, België en Portugal). Toegang creëren voor jongeren in gesloten instellingen en volwassenen in gevangenissen tot bestaande onderwijsplatformen. 
 2. November 2022: tweede transnationale meeting in België. Vocvo ontving projectpartners in de gevangenis van Brugge. Bespreking over wensen en mogelijkheden rond de digitale inclusie van jongeren en volwassenen in hun instellingen. 
 3. Voorjaar 2023: start van de eerste testfase van het pilootproject in de gevangenis van Brugge.
 4. Maart 2023: voorstelling Triangle project ICPA Correctional Research Symposium 2023 in Lissabon.
 5. Juni 2023: presentatie Triangle project EPEA conferentie
 6. Najaar 2023: derde transnationale meeting in Portugal. 
 7. 2024: eindconferentie Triangle project - Slotevent Triangle met aanbevelingen.
Resultaten

Gedurende drie jaar wordt gewerkt aan het bereiken van de volgende resultaten:

 1. Toegang tot internet in gesloten en beveiligde leeromgeving;
 2. Ontwikkelen en optimaliseren van een innovatieve digitale leeromgeving voor jongeren en (jong)volwassenen in gesloten instellingen;
 3. Samenwerking met scholen bij het ontwikkelen van het platform en leertrajecten;
 4. Professionals ondersteunen bij het in gebruik nemen van het platform

De eerste fase van het Triangle-project is eind 2022 afgerond en resulteerde in het onderzoeksrapport ‘Situation Report to Structure the Blended Learning Platform.

Triangle’s Platform Storyline PR2. Program Triangle: Create contours for the method of Triangle

Impact

De naam Triangle staat voor de driehoek die de drie elementen van het project met elkaar verbindt: people, platform en program. De beoogde impact is dat deelnemers in een gesloten context via het innovatieve platform 21e-eeuwse vaardigheden  verder versterken, wat de kans op een succesvolle re-integratie in de maatschappij bevordert en de kans op recidive verkleint.

Een voorbeeld:

David (22) zit een gevangenisstraf uit in de gevangenis van Brugge. David is slechts tot zijn 17 jaar naar school geweest (Bouw - deeltijds onderwijs). Hij heeft zijn diploma niet behaald. Hij was schoolmoe en hing liever op straat rond. David had wel een gsm maar heeft verder nooit veel met een computer of tablet gewerkt. Zo heeft hij bijvoorbeeld geen ervaring met It’sme of digitaal bankieren. Hij wil zijn tijd in de gevangenis nuttig besteden en wil graag zijn theoretisch rijbewijs B halen. Heel veel vacatures in de bouwsector vragen namelijk een rijbewijs B. David komt binnenkort vrij, het ideale moment om een examen vast te leggen. In de gevangenis kan een gedetineerde niet vrij op het internet surfen. David kan dus niet zelfstandig een examen vastleggen via de website van het examencentrum. Hij heeft dit ook nog nooit gedaan en weet dus niet waar te beginnen. Daarnaast kan hij ook niet op oefensites om de leerstof te oefenen. 

Trianel biedt een oplossing voor jongeren en volwassenen in een gesloten context, die net als David, verder willen, maar wiens digitale ontwikkeling en mogelijkheden al veel te lang stil staat. 

 

Het Triangle-team

Het Triangle-team is een samenwerking tussen verschillende organisaties binnen Europa:

 • Nederland: Click F1, Stichting 180, Eduvier en Defence for Children.
 • België: De Federale Overheidsdienst Justitie - Le Service Public Federal Justice, Opgroeien, en Vocvo.
 • Portugal: IPS_Innovative Prison Systems en Aproximar.

 

Uit
erasmus plus logo
Uit

Financiering 

Het Triangle-project wordt gefinancierd door het programma Erasmus+ van de Europese Unie. 

Disclaimer: De hier geuite ideeën en meningen komen uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

Meer informatie:

Het onderzoeksrapport Situation Report to Structure the Blended Learning Platform (pdf).

Uit