Strategisch Plan Geletterdheid


 

Wat is geletterdheid?

Het begrip 'geletterdheid' is nog onvoldoende ingeburgerd. Vaak denkt men enkel aan talige competenties. Deze beperkte invulling van geletterdheid staat ver af van de hedendaagse omschrijving.

Geletterdheidscompetenties betreffen competenties inzake taal, cijfers, grafische gegevens en ICT. We hanteren de volgende omschrijving (cf. het Strategisch Plan Geletterdheid Verhogen van de Vlaamse overheid, 2012-2016):

"Geletterdheid omvat de competenties om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Dit betekent met taal, cijfers en grafische gegevens kunnen omgaan en gebruik kunnen maken van ICT.

Geletterd zijn is belangrijk om zelfstandig te functioneren en participeren in de samenleving en nodig om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen en bij te kunnen leren."

 

Strategisch Plan Geletterdheid

Momenteel wordt er volop gewerkt aan het derde Strategisch Plan Geletterdheid.

Het nieuwe plan heeft 5 strategische doelstellingen. Centraal staan o.a.:

  • werken aan geletterdheid
  • de maatschappelijke plicht om toegankelijke en verstaanbare informatie beschikbaar te stellen aan mensen met geletterdheidsnoden

 

Week van de geletterdheid

De Week van de Geletterdheid staat voor de deur! Van 8 tot 14 september 2017 vragen we aandacht voor laaggeletterdheid. Dit jaar staat de Week van de geletterdheid helemaal in het teken van armoede. Omdat werken aan geletterdheid een troef is om op te klimmen op de maatschappelijke ladder.
 
Meer informatie vind je binnenkort op de website en Facebookpagina van de Week van de geletterdheid.

 

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met:
 

An Bistmans
Projectmedewerker geletterdheid
an.bistmans@vocvo.be
 

Glen Fobelets
Communicatiemedewerker
glen.fobelets@vocvo.be
 

Sara Jaminé
Projectleider Strategisch Plan Geletterdheid
sara.jamine@vocvo.be

 

Meer info

Wil je meer weten over geletterdheid? Bezoek dan de volgende websites:

We zijn ook actief op de volgende sociale media: