Week van de Geletterdheid

Samengevat

Ieder jaar organiseert Unesco op 8 september de internationale dag van de Geletterdheid. Op deze dag rapporteert Unesco over de stand van zaken rond geletterdheid in de wereld. Want ondanks vele inspanningen blijft het probleem wereldwijd bestaan.

Naar aanleiding van deze dag, organiseert Vocvo in samenwerking met het Netwerk Basiseducatie en andere partners de Week van de Geletterdheid. Tijdens deze week vragen we aandacht voor laaggeletterdheid in Vlaanderen.

Uit