Geletterdheid in een CVO

Centra voor volwassenenonderwijs

In Vlaanderen is het volwassenenonderwijs goed uitgebouwd. Toch nemen relatief weinig volwassenen hier aan deel. Onderzoek toont dat het merendeel van de deelnemers aan levenslang leren hooggeschoold is. Veel potentiële cursisten slaan dus de weg naar CVO niet in. Daarnaast stellen we vast dat nogal wat mensen tegen (leer)drempels aanlopen en uitvallen.

CVO leverden al heel wat inspanningen om die drempels aan te pakken. Ze voeren een taalbeleid, ze hebben trajectbegeleiding, er is zorgbeleid … Aangezien geletterdheid eveneens meespeelt, zien we ook inspanningen op dit vlak.

Ook de overheid stimuleert de aandacht voor geletterdheid in de CVO. Zo werden in 2016 de geletterdheidsmodules goedgekeurd voor de diplomagerichte opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs. Die geletterdheidsmodules zijn een bruikbaar instrument. Ze kunnen de kansen van cursisten op een succesvol traject helpen verhogen.

Vocvo ontwikkelde samen met de pedagogische begeleidingsdiensten een website met alle informatie over geletterdheid in de CVO.

Website geletterdheid in een CVO

Uit