Waar staat Learning Inside Out - LIO voor?

LIO is samenwerking tussen verschillende partners in Vlaanderen en Brussel gefinancierd door ESF. 

Wat is Learning Inside Out?

Learning Inside Out (LIO) is een project dat wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Vlaams Cofinancieringsfonds. Dit project geeft begeleiding aan Vlaamse en Brusselse gedetineerden met individuele leervragen. Leerloopbaanbegeleiders en leercoaches van de verschillende Leerwinkels, Groep INTRO en Rebus ondersteunen hen hierbij. De dienstverlening bestaat uit het beantwoorden van informatievragen, trajectbegeleiding en het ondersteunen bij de individuele studie of via deze link.  

De functie van leerloopbaanbegeleider

Leerloopbaanbegeleiding is een onafhankelijke en autonome dienstverlening die (jong)volwassenen met een leervraag of leer nood ondersteunt en begeleidt bij het zoeken naar een passend opleidingsaanbod. Leerloopbaanbegeleiders verschaffen objectieve informatie over leermogelijkheden die aansluiten bij de specifieke context van de leervrager. Binnen de begeleiding worden zodus de diverse mogelijkheden in het volwassenenonderwijs en –vorming afgestemd op de specifieke vraag, nood, achtergrond, persoonlijke omstandigheden en het perspectief van de volwassene. Leerloopbaanbegeleiding verstrekt eveneens informatie over de erkenning van Eerder Verworven Competenties (EVC) of procedures rond diplomagelijkschakeling (Vlaamse onderwijsraad, 2018).

De functie van leercoach

Een leercoach biedt ondersteuning aan tijdens het studeren. Deze ondersteuning is op maat van de student en houdt rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de gevangenis waarin de leercoach werkt. 

De ondersteuning kan de volgende elementen omvatten: het voorzien van geschikt studiemateriaal, toegang verlenen tot het digitaal leerplatform, ondersteuning bij het leren leren, studiemomenten voorzien, …

 

 

Uit