Nieuw Leven, een soap voor laaggeletterde anderstaligen

Er is momenteel een tekort aan audiovisueel lesmateriaal voor de lessen Nederlands aan anderstaligen. Op vraag van CBE Gent-Meetjesland-Leieland ontwikkelde Vocvo ‘Nieuw Leven’. De film kadert binnen het project 'Ouders in Actie' dat de Koning Boudewijnstichting subsidieerde. De doelgroep van ‘Nieuw Leven’ zijn anderslerende laaggeletterde anderstalige ouders. Zij behoren tot het opleidingsprofiel alfa NT2. Lesgevers kunnen het materiaal echter ook voor een bredere doelgroep binnen NT2 inzetten. 

Herkenbare en grappige soap

Het volledige pakket van 'Nieuw Leven' bestaat uit drie delen: een film, een handleiding en het scenarioDownload al het lesmateriaal gratis op de leeromgeving. Daar vind je ook heel wat foto's. Dat is handig voor je lessen!

De film telt 8 afleveringen en duurt ongeveer een uur. De soap gaat over twee gezinnen die in Gent wonen, een Vlaams gezin en een gemengd Vlaams-Afrikaans gezin. Het verhaal is opgevat als een soap, maar je kan de scènes ook probleemloos apart tonen.

De personages komen in herkenbare situaties terecht. Vergelijkbare situaties komen in de lessen Nederlands op een basisniveau aan bod. De personages moeten bv. hun kind op school inschrijven, formulieren invullen en een afspraak bij de dokter maken. De film motiveert cursisten om een eenvoudig gesprek te voeren. De soap vermindert ook hun drempelvrees voorbuitenschoolse opdrachten. ‘Nieuw Leven’ koppelt steeds het didactische aan het humoristische. Precies omdat het zo'n grappige soap is, blijven de cursisten aandachtig.

Didactische handleiding

De handleiding bestaat uit twee delen. Deel 1 informeert over het doel en de meerwaarde van audiovisueel materiaal. Ook de kenmerken van de doelgroep zetten we op een rijtje. Het tweede deel is didactisch. Naast algemene informatie over het gebruik van audiovisueel materiaal in de klas, geven we concrete tips voor luister-, spreek-, lees- en schrijfoefeningen. 'Nieuw Leven' is geen volledig uitgewerkt lespakket. Het is onze bedoeling om lesgevers middelen aan te reiken, zodat ze daarna zélf aan de slag kunnen gaan.

Download de handleiding hier.

Ontdek de leeromgeving van 'Nieuw Leven'

Op deze website vind je digitale oefeningen bij de 8 afleveringen van de soap en bij het beeldboek 'Feest!'. Deze oefeningen zijn speciaal ontwikkeld voor cursisten van de centra voor basiseducatie (CBE), maar zijn ook bruikbaar binnen andere opleidingen.

We hebben besloten om al het lesmateriaal van 'Nieuw Leven' (de digitale handleiding, het scenario en foto’s) gratis aan te bieden via de leeromgeving. Daarnaast kan je ook alle afleveringen van de soap gratis bekijken op YouTube.

Je vindt de herwerkte leeromgeving hier.
 

Na de soap 'Nieuw Leven' ontwikkelden Vocvo en Wablieft het beeldboek Feest!, met een heel eenvoudige tekst en prachtige foto's van Jimmy Kets.

Feest! is nu opnieuw gedrukt: Meer info of bestellen kan op de site van Wablieft.

 

Uit