Vacature: onderwijscoördinator Leuven

Algemeen

Vocvo heeft een decretale opdracht om te voorzien in de organisatie en coördinatie van onderwijs binnen de Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Het nieuwe beleidsplan geeft op basis van 5 strategische doelstellingen aan waar Vlaanderen naartoe wil: een veiligere samenleving door een betere re-integratie, minder recidive en het voorkomen van nieuwe slachtoffers. De prioriteiten zijn onderwijs, werk, welzijn, geestelijke gezondheid en wonen. De 5 strategische doelstellingen in dit beleidsplan zijn: 

 • Het versterken van de samenwerking met de justitiële actoren
 • De verdere uitbouw van leertrajectbegeleiding
 • Het versterken van digitale competenties van gedetineerden
 • Het streven naar digitalisering van het onderwijsaanbod
 • Het afstemmen van het onderwijsaanbod op de Vlaamse leidraad

Om deze doelstellingen te realiseren, zijn wij op zoek naar een onderwijscoördinator voor de gevangenissen Leuven-Hulp en Leuven-Centraal voor indiensttreding op 21  juni 2021 of zo snel mogelijk. Het gaat om een vervangingscontract voor zwangerschapsverlof.

Volume

1 VTE

Start - en einddatum

Begindatum:  21 juni 2021 of zo snel mogelijk

Einddatum: 18 april 2022 (indicatief)

Inhoud van de opdracht: 

Als onderwijscoördinator ben je een spilfiguur in de organisatie van onderwijsaanbod in de gevangenis. Samen met actoren van andere organisaties en diensten sta je in voor de Vlaamse hulp-en dienstverlening in de gevangenis. Hierbij neem je volgende taken op: 

 • De coördinatie, organisatie en bekendmaking van het onderwijsaanbod in de gevangenis.
 • Opmaak van de planning van het onderwijsaanbod
 • Opstellen van folders, brochure
 • Communiceren naar en met gedetineerden, partners, aanbodverstrekkers en het justitiepersoneel over het onderwijsaanbod. 
 • Leiden van vergaderingen in kader van organisatie onderwijsaanbod
 • Administratieve opvolging van het onderwijsaanbod
 • Evaluatie van het onderwijsaanbod
 • Begeleiden en ondersteunen van docenten en vrijwilligers
 • Individuele leertrajectbegeleiding van gedetineerden
 • Organisatorische en administratieve ondersteuning van andere onderwijsverstrekkers met een aanbod in de gevangenis (Open Universiteit, Examencommissie, secundair onderwijs, hogescholen, …) 
 • Opdrachten op te nemen in overleg:
 1. Opzetten van lokale onderwijsprojecten
 2. Opstellen en uitzenden van persberichten/ contacten met de pers
 3. Bijspringen ter ondersteuning van de onderwijscoördinatoren in andere gevangenissen in geval van afwezigheid, ziekte of piekmomenten 
 4. Begeleiding van stagiaires 

Diplomavereisten

Bachelordiploma  

Profiel 

Competenties

 • Hoge mate van zelfsturing
 • Beschikken over een sterk organisatietalent
 • Een realistische werkplanning opmaken en zich hieraan houden
 • Beschikken over sterke administratieve vaardigheden en zorgen voor een nauwkeurige afwerking
 • Beschikken over mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
  • Open communicatiestijl
  • Sterke schriftelijke taalvaardigheden
 • Vlot zijn in het uitbouwen en onderhouden van een netwerk
 • Doelgericht organiseren en opvolgen van overleg
 • Beschikken over een teamgeest
 • Beschikken over een gezonde dosis assertiviteit 

Voorkennis/ervaring

 • Ervaring in het werken met een kwetsbare doelgroep is een pluspunt
 • Ervaring met het leiden van vergaderingen is een pluspunt
 • Kennis van de regelgeving van het volwassenenonderwijs of bereidheid om zich hierin te bekwamen
 • Kennis van courante informaticatoepassingen
 • Mondelinge basiskennis van Frans en Engels 

Je attitude en competenties zijn belangrijker dan je ervaring. Ook mature schoolverlaters komen in aanmerking. Ervaring binnen het gevangeniswezen, het onderwijs, en/of een coördinerende functie, is een meerwaarde/strekt tot aanbeveling. 

Houding

 • Discretie, diplomatie en objectiviteit
 • Relativeringsvermogen
 • Flexibiliteit
 • Inzicht in de grens afstand/nabijheid, het kunnen bewaken van deze grens
 • Respect voor andere meningen hebben 
 • Cliëntgericht zijn 

Aanbod

 • Contract bepaalde duur
 • Loonbarema 346 onderwijs 
 • Werkweek van 36 uren  met glijdende werktijden
 • Mogelijkheid tot thuiswerk of telewerk
 • Plaats van tewerkstelling: gevangenis Leuven-Hulp en Leuven-Centraal 

Vocvo valt onder paritair comité 329.011 (socio-culturele sector).

Voor meer informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Marjolein Rammelaere, algemeen coördinator onderwijs aan gedetineerden: marjolein.rammelaere@vocvo.be of 0473 72 54 87.

Solliciteren en extra informatie

Solliciteren voor deze functie kan uitsluitend via mail aan Myriam De Cock: myriam.de.cock@vocvo.be.  Deze mail, met sollicitatiebrief en curriculum vitae als bijlage bij  je bericht, dient uiterlijk op 14/05/201  toe te komen.

Op basis van de ingestuurde documenten word je mogelijks uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op  14 juni (namiddag) of 15 juni (voormiddag). 

Voor meer informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Marjolein Rammelaere, algemeen coördinator onderwijs aan gedetineerden: marjolein.rammelaere@vocvo.be of 0473 72 54 87.

Uit