Vacature: onderwijscoördinator gevangenis Hoogstraten

Het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) is op zoek naar een onderwijscoördinator in de gevangenis van Hoogstraten voor indiensttreding op 1 juli of zo snel mogelijk. Het gaat om een vervangingscontract tem 31/12/2021 (mogelijkheid tot
verlenging tot 31/12/2022).

Volume

0,5 VTE

Startdatum

Aanvang 1 juli 2021 of zo snel mogelijk
Einddatum 31 december 2021 (mogelijkheid tot verlenging tot 31/12/2022)

Profiel van de onderwijscoördinator

Diplomavereisten

● Bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring

Basiscompetenties

● Zelfstandig kunnen werken
● Beschikken over een sterk organisatietalent
● Een realistische werkplanning opmaken en zich hieraan houden
● Beschikken over sterke administratieve vaardigheden en zorgen voor een nauwkeurige afwerking
● Beschikken over mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden

     ○ Open communicatiestijl

     ○ Sterke schriftelijke taalvaardigheden

             ■ verslagen maken
             ■ rapporten schrijven
             ■ folders en brochure opstellen

● Vlot zijn in het uitbouwen en onderhouden van een netwerk
● Doelgericht organiseren en opvolgen van overleg
● Beschikken over een teamgeest
● Beschikken over een gezonde dosis assertiviteit

Voorkennis/ervaring

● Ervaring in het werken met een kwetsbare doelgroep is een pluspunt
● Ervaring met het leiden van vergaderingen is een pluspunt

● Kennis van de regelgeving van het volwassenenonderwijs of bereidheid om zich hierin te bekwamen
● Kennis van courante informaticatoepassingen
● Mondelinge basiskennis van Frans en Engels

Houding

● Discretie, diplomatie en objectiviteit
● Relativeringsvermogen
● Flexibiliteit
● Inzicht in de grens afstand/nabijheid, het kunnen bewaken van deze grens
● Respect voor andere meningen hebben
● Cliëntgericht zijn

Taken en verantwoordelijkheden

Als onderwijscoördinator ben je een spilfiguur in de organisatie van onderwijsaanbod in de gevangenis. Hierbij neem je volgende taken op:

● Organisatorische ondersteuning van de centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie met een onderwijsaanbod in de gevangenis
● Begeleiden en ondersteunen van docenten en vrijwilligers
● Coördinatie, organisatie en bekendmaking van het onderwijsaanbod in de gevangenis.
● (Organisatie van de) administratieve opvolging van het lokale groepsaanbod
● Individuele leertrajectbegeleiding van gedetineerden
● Opvolgen van rapportbriefjes onderwijs
● Administratie van individuele leertrajecten
● Behoeftedetectie

● Organisatorische ondersteuning van andere onderwijsverstrekkers met een aanbod in de gevangenis (Open Universiteit, Examencommissie, secundair onderwijs, hogescholen, ...)
● Collegiale samenwerking met collega’s onderwijscoördinatoren en de lokale partners
● Overleg en communicatie met een breed netwerk van partners, binnen en buiten de strafinstelling
● Fungeren als lokaal aanspreekpunt voor onderwijs aan gedetineerden voor alle partners binnen en buiten de gevangenis
● Deelname aan het coördinatieteam van de gevangenis
● Opdrachten op te nemen in overleg:
      a. Opzetten van lokale onderwijsprojecten
      b. Opstellen en uitzenden van persberichten/ contacten met de pers
      c. Bijspringen ter ondersteuning in andere gevangenissen in geval van afwezigheid, ziekte of piekmomenten
     d. Actieve deelname aan het beleidsteam van de gevangenis

Arbeidsvoorwaarden

● Contract bepaalde duur
● Loonbarema 346 onderwijs
● Werkweek van 36 uren met glijdende werktijden
● 0,5 VTE (18 uren)
● Mogelijkheid tot thuiswerk of telewerk
● Plaats van tewerkstelling: gevangenis Hoogstraten

Vocvo valt onder paritair comité 329.011 (socio-culturele sector).

Solliciteren en extra informatie

Solliciteren voor deze functie kan uitsluitend via mail aan Myriam De Cock:
myriam.de.cock@vocvo.be. Deze mail, met sollicitatiebrief en curriculum vitae als bijlage bij je
bericht, dient uiterlijk op 28/04/201 toe te komen. Op basis van de ingestuurde documenten word je mogelijk uitgenodigd voor een
sollicitatiegesprek op 8 juni 2021.

Voor meer informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Marjolein Rammelaere,
algemeen coördinator onderwijs aan gedetineerden: marjolein.rammelaere@vocvo.be of 0473 72 54 87.

Uit