Vacature: Onderwijscoördinator gevangenis Brussel

Het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) is op zoek naar
een onderwijscoördinator in de gevangenis van Brussel voor indiensttreding op 1
februari 2021 of zo snel mogelijk.

Volume

0,5 VTE

Start - en einddatum

Aanvang 1 februari 2021 of zo snel mogelijk
Einddatum op 30 juni 2021 (verlenging mogelijk)

Profiel van de onderwijscoördinator

Diplomavereisten

● Bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring

Basiscompetenties

● Zelfstandig kunnen werken
● Beschikken over een sterk organisatietalent
● Een realistische werkplanning opmaken en zich hieraan houden
● Beschikken over sterke administratieve vaardigheden en zorgen voor een nauwkeurige
afwerking
● Beschikken over mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
             ○ Open communicatiestijl
             ○ Sterke schriftelijke taalvaardigheden
                      ■ verslagen maken
                      ■ rapporten schrijven
                      ■ folders en brochure opstellen

● Vlot zijn in het uitbouwen en onderhouden van een netwerk
● Doelgericht organiseren en opvolgen van overleg
● Beschikken over een teamgeest
● Beschikken over een gezonde dosis assertiviteit
● Beschikken over zeer goede kennis Franse taal

Voorkennis/ervaring

● Ervaring in het werken met een kwetsbare doelgroep is een pluspunt
● Ervaring met het leiden van vergaderingen is een pluspunt

● Kennis van de regelgeving van het volwassenenonderwijs of bereidheid om zich hierin te
bekwamen
● Kennis van courante informaticatoepassingen
● Goede kennis van het Frans (mondeling en schriftelijk)
● Mondelinge basiskennis Engels
● Kennis van en voeling met de Brusselse context

Houding

● Discretie, diplomatie en objectiviteit
● Relativeringsvermogen
● Flexibiliteit
● Inzicht in de grens afstand/nabijheid, het kunnen bewaken van deze grens
● Respect voor andere meningen hebben
● Cliëntgericht zijn

Taken en verantwoordelijkheden

Als onderwijscoördinator ben je een spilfiguur in de organisatie van onderwijsaanbod in de
gevangenis. Hierbij neem je volgende taken op:

● Organisatorische ondersteuning van de centra voor volwassenenonderwijs en
basiseducatie met een onderwijsaanbod in de gevangenis
● Begeleiden en ondersteunen van docenten en vrijwilligers
● Coördinatie, organisatie en bekendmaking van het onderwijsaanbod in de gevangenis.
● (Organisatie van de) administratieve opvolging van het lokale groepsaanbod
● Individuele leertrajectbegeleiding van gedetineerden
● Opvolgen van rapportbriefjes onderwijs
● Administratie van individuele leertrajecten
● Behoeftedetectie

● Organisatorische ondersteuning van andere onderwijsverstrekkers met een aanbod in
de gevangenis (Open Universiteit, Examencommissie, secundair onderwijs,
hogescholen, ...)
● Collegiale samenwerking met collega’s onderwijscoördinatoren en de lokale partners
● Overleg en communicatie met een breed netwerk van partners, binnen en buiten de
strafinstelling
● Fungeren als lokaal aanspreekpunt voor onderwijs aan gedetineerden voor alle partners
binnen en buiten de gevangenis
● Deelname aan het coördinatieteam van de gevangenis
● Opdrachten op te nemen in overleg:

a. Opzetten van lokale onderwijsprojecten
b. Opstellen en uitzenden van persberichten/ contacten met de pers
c. Bijspringen ter ondersteuning van de onderwijscoördinatoren in andere
gevangenissen in geval van afwezigheid, ziekte of piekmomenten
d. Actieve deelname aan het beleidsteam van de gevangenis

Arbeidsvoorwaarden

● Contract bepaalde duur
● Loonbarema 346 onderwijs ( met maximaal anciënniteit 5 jaar)
● Werkweek van 36 uren (0,5 VTE = 18 uren) met glijdende werktijden
● Mogelijkheid tot thuiswerk of telewerk
● Plaats van tewerkstelling: gevangenis Brussel
Vocvo valt onder paritair comité 329.011 (socio-culturele sector).

Solliciteren en extra informatie

Solliciteren voor deze functie kan uitsluitend via mail aan Myriam De Cock:
myriam.de.cock@vocvo.be. Deze mail, met sollicitatiebrief en curriculum vitae als bijlage bij je
bericht, dient uiterlijk op 8/01/2021 toe te komen.
Op basis van de ingestuurde documenten word je mogelijk uitgenodigd voor een
sollicitatiegesprek op woensdag 27 januari 2021 (voor-of namiddag) of vrijdag 29 januari
(namiddag). Dit zal online doorgaan.
Voor meer informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Marjolein Rammelaere,
algemeen coördinator onderwijs aan gedetineerden: marjolein.rammelaere@vocvo.be of 0473
72 54 87.

Uit