Triangle's Platform Storyline

Triangle's Platform Storyline

Sinds januari 2023 werkt het Triangle-team aan de tweede fase van het project. De resultaten zijn vastgelegd in het rapport Triangle's Platform Storyline. Program Triangle: Create contours for the method of Triangle. In het rapport wordt uitgelegd hoe de Triangle-omgeving werkt en welke keuzes gemaakt kunnen worden om binnen gesloten contexten  een beveiligde digitale leeromgeving te creëren. Het rapport geeft antwoord op vragen die in deze fase belangrijk zijn: Wat zijn de concrete verwachtingen van het platform? Hoe ziet de Triangle-webomgeving eruit? Hoe werkt de beveiliging van de Chromebooks? Welke methoden zijn er om via het platform informatie of lesstof aan te bieden?

LINK rapport 

Pilots

Vanaf mei 2023 zijn diverse partners gestart met de eerste pilotfase van het project.  De eerste pilotfase richt zich op de vraag of de inhoud van Triangle aansluit op wat gedetineerden en jongeren nodig hebben en of het Triangle-platform gebruiksvriendelijk is voor de doelgroep. In Nederland start Triangle in de Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt en in de Penitentiaire Inrichting Lelystad. In Vlaanderen vonden in juni al enkele tests van de Triangle-platform plaats. Vervolgens werd het platform ook uitgetest in een van de leslokalen van het penitentiair complex te Brugge, tijdens de les Leren Leren. Daarnaast onderzoeken we in elk land via vragenlijsten onder de gebruikers of het platform  aansluit bij hun behoeften.

Partner meeting in Lissabon in september 2023

De Triangle-partners ontmoeten elkaar van 11 tot 13 september 2023 in Lissabon. We kijken uit naar de samenwerking en een aantal productieve werkdagen. Op het programma staan sessies over de voortgang van de pilots, het uitwerken van de assessments, de verwerking van de ontvangen feedback en de verspreiding van de in het Triangle-project behaalde resultaten. Op de laatste dag ontmoeten we de directeur van de Service of Juvenile Justice Portugal, die vertelt over de laatste ontwikkelingen in het Portugese jeugdstrafrechtsysteem.

Triangle-team naar twee internationale conferenties

Het Triangle-team verzorgt workshops op twee internationale conferenties over onderwijs in het gevangeniswezen. Als Triangle-team zien we het als een kans om op deze conferenties de samenwerking binnen het Erasmus+ programma te laten zien en de impact daarvan.

EPEA-conferentie in juni 2023

Van 13 – 17 juni 2023 namen we deel aan de EPEA- (European Prison Education Association) conferentie Education in prison. Everyday challenges, experiences and solutions in Tønsberg in Noorwegen. Alice Erens en Aurelia Bijnens gaven op donderdag 15 juni een presentatie aan opleiders die verbonden zijn aan diverse gesloten (jeugd)instellingen en gevangenissen verspreid over Europa. Tijdens de workshop bespraken ze welk doel we met het Triangle-project willen bereiken en hoe de People Platform Program-benadering werkt.

Meer info 

Foto conferentie 

Uit
EPEA conferentie 2023
Uit

ICPA-conferentie in oktober 2023

Van 23  - 27 oktober 2023 is het Triangle-team vertegenwoordigd op de ICPA- (International Corrections and Prisons Association) conferentie Humane Corrections: What more can we do? in Antwerpen. Kristoff Hemelinckx, Kris Lambert, Aurelia Bijnens en Marjolein Rammelaere geven woensdag 25 oktober 2023 een workshop over het Triangle-platform en het gebruik ervan in de Belgische gevangenissen. .

Meer informatie

Uit