Ondersteuning van een student in detentie - Gevangenis Haren. Bijles Wiskunde

Taakomschrijving
Ondersteuning  van  een  student  in  detentie.

Bijles  geven  in  het  vakgebied  wiskunde  ter  voorbereiding  van  een  examen  binnen  de  3de  graad ASO  (Humane  wetenschappen)  via  examencommissie.  Dit  houdt  in  dat  de  vrijwilliger  via  1-op-1 begeleiding  de  student  inhoudelijk  ondersteunt  om  de  leerstof  te  verwerken.

Ondersteuning  voor  de  vrijwilliger  wordt  voorzien  door  een  leerloopbaanbegeleider  van  de Leerwinkel Brussel  en  de  onderwijscoördinatoren  van  Vocvo.

  • Engagement van minimaal 1x per week. 

Als  vrijwilliger  sta  je  studenten  bij  in  hun  leertraject.  Dit  kan  door  zelf  antwoord  te  bieden  op  hun vragen  of,  indien  nodig,  door  te  verwijzen  naar  de  juiste  diensten.

Lees de hier meer. 

Uit