Feedback gevraagd voor nieuwe module CVO

Vocvo trekt de ontwikkeling van een ondersteunende module voor de CVO die inspeelt op de gevolgen van sociale uitsluiting. Deze module is er voor cursisten die door de eigen ervaringen op het vlak van sociale uitsluiting kwetsbaarheden ondervinden in de opleiding en/ of de stagepraktijk. De algemene doelstelling is het vergroten van de kansen van de cursisten om hun opleiding te voltooien. Cursisten leren de drempels onderzoeken die ze ondervinden in de opleiding en/ of stagepraktijk en maken een plan om deze opleidingsgebonden drempels te overbruggen. Hiertoe worden de nodige competenties ontwikkeld. 
 

We zitten in de laatste rechte lijn richting het definitieve opleidingsprofiel. Graag polsen we binnen de CVO's of er lesgevers zijn die dit profiel even willen doornemen en ons hun fundamentele feedback willen bezorgen. Om nauw aan te sluiten bij de noden die men binnen de CVO's ervaart, doen we een warme oproep: wil je feedback geven op het opleidingsprofiel? Contacteer dan liesje.liagre@vocvo.be voor 20 juni 2020.

Uit