Covid-19 vaccinatie: Duidelijke informatie

Duidelijke informatie, ook voor de meest kwetsbaren in onze samenleving!

Omdat we het allemaal belangrijk vinden dat iedereen een weloverwogen keuze kan maken om zich al dan niet te laten vaccineren, verspreid ik graag de oproep van de Vlaamse Overheid om sleutelfiguren in te zetten i.k.v. de vaccinatiecampagne.

We worden het laatste jaar overstelpt met informatie over het coronavirus. De overheid probeert dit zo duidelijk mogelijk te doen, maar toch stellen we vast dat de informatie niet iedereen bereikt en het onvoldoende is om de vele vragen te beantwoorden.

De overheid kwam daarom op het idee om te werken met sleutelfiguren. Men vraagt aan organisaties om nabije, herkenbare personen als sleutelfiguur te laten functioneren. Deze sleutelfiguren motiveren, via een filmpje, om je te laten vaccineren of om de vragen/angsten, die bij mensen leven m.b.t. de vaccinatie, bespreekbaar te maken. Zo werken we mee aan een situatie waar iedereen weloverwogen een beslissing kan nemen.

Wil je graag je schouders zetten onder dit project? Surf dan naar deze website. Je vindt helemaal onderaan de website, de leidraad voor het maken van zo een filmpje en een eindpancarte (laatste beeld van een filmpje) om aan te sluiten  bij de huisstijl van de Vlaamse Overheid.

Met vriendelijke groeten 

Carolien Fuchs

Strategisch Plan Geletterdheid 

 

 

Uit