Lio begin en levensloop

In november 2017 startte het LIO project. Een samenwerking tussen Vocvo en het Huis van het Leren West-Vlaanderen. Deze samenwerking zorgde ervoor dat de dienstverlening van de leerwinkel ook aangeboden werd in de West-Vlaamse gevangenissen. Vanaf januari 2020 is dit uitgebreid naar de Oost-Vlaamse gevangenissen door samen te werken met Topunt vzw. 

Wat doet een leerwinkel in de gevangenis:

  • Studieoriëntering
  • Vragen over opleidingen binnen de muren
  • Vragen voor opleidingen bij vrijlating
  • Diplomagelijkschakeling
  • Begeleiden bij studie

In tijden van corona heeft LIO zijn meerwaarde getoond. Ondertussen ondergaan we een tweede lockdown in de gevangenissen waarbij geen bezoek, geen sport en geen groepslessen mogen doorgaan. We merken wel dat de gedetineerden nood hebben aan een zinvolle detentie en de vraag naar een individueel traject stijgt tijdens deze periodes. De leerloopbaanbegeleiders hebben hun handen vol.

 

LIO breidt uit over alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen

Vanaf 1 januari 2021 bieden we de dienstverlening van de leerwinkels aan in alle Brusselse en Vlaamse gevangenissen.

  • In de provincie Antwerpen (gevangenissen van Antwerpen, Mechelen, Wortel, Hoogstraten, Merksplas en Turnhout) staat Groep INTRO in voor de dienstverlening
  • In de provincie Limburg (gevangenis van Hasselt) werken we samen met de Leerwinkel Genk.
  • In de Brusselse gevangenissen (Vorst, Berkendael en Sint-Gillis) komt Tracé Brussel vzw binnen. 
  • In de Leuvense gevangenissen werkt Groep INTRO mee aan het project.

 

Waarom doen we dit

Gedetineerden moeten na detentie een kwaliteitsvolle en menswaardige reïntegratie maken in de maatschappij. Uit een onderzoek van de universiteit Antwerpen (2015) is gebleken dat ex-gedetineerden na hun vrijlating zeer moeilijk aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. Het stigma van ‘ex’- gedetineerde en ‘het gat’ in het CV zijn vaak belemmerende factoren in de zoektocht naar werk. Dit in combinatie met korte scholing en beperkte werkervaringen maakt dat ex-gedetineerden een grote afstand tot de arbeidsmarkt ervaren en daardoor vaak voor een moeilijke uitdaging staan. 

Uit het behoeftenonderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (2013) in de gevangenis van Antwerpen komt naar boven dat gedetineerden verschillende doelen hebben om aan te sluiten bij het onderwijsaanbod in de gevangenis: hun toekomstperspectief verbeteren, de wil om iets bij te leren, het behalen van een certificaat of diploma of om meer aan te sluiten bij de normen van de samenleving. 

We voelen ons ook gesterkt door een onderzoek in de Verenigde Staten waarbij een analyse gemaakt werd van de effectiviteit van educatie tijdens detentie o.b.v. 58 eerdere onderzoeken. Hieruit blijkt dat gedetineerden die tijdens hun detentieperiode een cursus hebben gevolgd 13% meer kans hebben op tewerkstelling na vrijlating én 43% minder kans hebben om te recidiveren dan gedetineerden die geen opleiding volgden ( Davis et al., 2013). 

Met LIO 2.0 oriënteren, coachen en begeleiden we gedetineerden in een onderwijstraject om zo hun reïntegratiekansen te verhogen.

Uit