Lessen penologie in de gevangenis van Beveren

Drie jaar geleden startte een uniek onderwijsproject in de gevangenis van Beveren. Studenten van de VUB leren en werken samen met enkele gedetineerden en het penitentiair personeel rond het vak penologie. Het project is ontstaan uit de vakgroep criminologie van de VUB. Penologie is de wetenschap rond bestraffing, de wetgeving rond rechten en plichten van gedetineerden. Voor de cursisten is dit materie die heel dicht bij hun leefwereld aansluit.

Uitzonderlijke maatregelen

Het is niet evident om een onderwijstraject te organiseren binnen de muren van een gevangenis. De corona-crisis maakt het dit jaar extra moeilijk. Ondanks deze uitzonderlijke maatregelen kan het project toch doorgaan. Een mooi voorbeeld van een geslaagd onderwijsproject in de gevangenis.

De studenten van de VUB volgen samen met 12 gedetineerden de lessen in de gevangenis. Normaal sluiten ook enkele leden van het penitentiair personeel mee aan. Maar door de corona-crisis worden zijn voor andere prioriteiten ingezet. Er zijn drie begeleiders van de VUB die het project voor de cursisten begeleiden. 

 

Digitaal lessenpakket

De lessenreeks wordt dit jaar digitaal aangeboden via Webex, de digitale communicatietool van justitie. In de gevangenis is deze tool beperkt in mogelijkheden. Het kan enkel gebruikt worden voor specifieke communicatie rond de lessen. Verder gaf de gevangenis drie lap-tops in bruikleen aan de gedetineerden en de begeleiders om de lessen te volgen.

Elke les bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel is theoretisch. Hier wordt de werking van een dienst of een wet uitgelegd. Een gastspreker of één van de begeleiders legt een bepaalde situatie van de rechtbank uit. De uitleg is op voorhand opgenomen. Er wordt dus niet live les gegeven.

In het tweede deel werken ze per werkgroep. In totaal zijn er 12 groepen. Elke groep bestaat uit 4 personen, 1 gedetineerde en 3 VUB studenten. Ze werken een casus uit rond de theorie die ze hebben gekregen. Door corona kunnen ze dit jaar niet in groep werken. Dat moet nu individueel gebeuren. Dus 1 gedetineerde komt langs in een lokaal waar hij met ondersteuning van de begeleider via Webex met de VUB studenten aan de casus werkt. Zo krijgt elke gedetineerde een half uur om aan zijn casus te werken. De studenten van de VUB werken overkoepelend aan elke casus mee. De gedetineerde beslist bijvoorbeeld samen met de studenten wat zij in een specifiek geval bij de rechtbank zouden beslissen.
 

Praktisch

De lessen zijn van een universitair niveau. Er is dus heel wat motivatie en inspanning vereist om de lessenreeks en elke casus tot een goed einde te brengen.

De duur van de lessenreeks bedraagt één semester. Na dit semester behalen de gedetineerden een certificaat. Dit certificaat toont niet enkel aan dat ze geslaagd zijn voor de lessen. Sommige cursisten kunnen dit voorleggen om hun voorkennis te tonen bij andere opleidingen.
 

Waarom is dit project belangrijk voor gedetineerden:

  • Ze  putten zelfvertrouwen uit de opleiding. Wat hen vroeger misschien niet lukte of waarvan ze dachten dat ze het niet konden, kunnen ze nu realiseren
  • Elke gedetineerde gaat op eigen tempo door het leerproces. Zo halen ze zo veel mogelijk uit dit project.

Er verschijnen regelmatig artikels van personen die deelnamen aan de lessen in het tijdschrift Fatik. Dit is een tijdschrift van de Liga voor de rechten van de mens. Je kan hier een uitgebracht artikel lezen.

 

Uit

Bronnen

Uit
Sara De Hantsetters
Uit

Sara De Hantsetters (onderwijscoördinator gevangenis Beveren)

Uit
AnSofie
Uit

                                  An-Sofie Vanhouche (titularis VUB)

Uit
Gecentreerd
50-50
Uit