Leerwinkels

Leren netwerk Leerwinkels
Uit

Wat zijn Leerwinkels

Leerwinkels voorzien gratis neutrale, net- en niveau overstijgende informatie en begeleiding aan volwassenen die een opleiding, cursus of vorming willen volgen.  Via deze dienst krijgt de volwassene niet alleen een overzicht van alle mogelijke opleidingsverstrekkers, ze worden ook ondersteund bij hun studieoriëntering, aanvraag van een studiebeurs, gelijkschakeling van diploma, …

Uit
Top
33-67
Uit

Hoe gaan zij te werk

Uit tussentijdse resultaten van LIO 1.0 merken we dat de werking van de Leerwinkel in de gevangenis zijn effect heeft. Via de Leerwinkel worden er vooral kortgeschoolden bereikt. het gaat om 92,5% van de bereikte gedetineerden (cijfers dd.31/12/2018). Daarnaast  heroriënteren gedetineerden zich omwille van hun feiten of de realiteit van de arbeidsmarkt. De Leerwinkel ondersteunt hierin door hun competenties in kaart te brengen. De oriëntatie kan leiden tot de opstart van een onderwijstraject. De Leerwinkel heeft een ruim partnerschap met opleidingsverstrekkers. Zij kunnen die aanspreken om een individueel aanbod, binnen de gevangenis, op maat van een gedetineerde te organiseren. Zij kunnen ook het advies geven aan de onderwijscoördinator m.b.t. het groepsaanbod. Daarnaast  coachen en motiveren ze de gedetineerde tijdens hun traject. Het onderwijstraject kan een belangrijk onderdeel zijn voor het behalen van een bepaalde professionele doelstellingen. Van hieruit kan de VDAB het traject verder zetten naar tewerkstelling. De leerloopbaanbegeleider kan ook de gedetineerde verder begeleiden in zijn studie traject wanneer hij niet meer in de gevangenis verblijft. 

Wat doet een leerwinkel in de gevangenis:

  • Studieoriëntering
  • Vragen over opleidingen binnen de muren
  • Vragen voor opleidingen bij vrijlating
  • Diplomagelijkschakeling
  • Begeleiden bij studie

LIO werkt samen met de volgende leerwinkels

Uit