Omgaan met armoede uitsluiting

Hoe kunnen mensen in armoede leren zonder drempels?

De sector Basiseducatie wil meer leerkansen creëren voor mensen die armoede en uitsluiting ondervinden. We lezen over deze inspanningen en engagementen zowel in het Impactbeleid van het Netwerk Basiseducatie als in het Strategisch Plan Geletterdheid.

Bezoek de website

Uit