Visie

Vocvo werkt aan een samenleving waar elke volwassene kwalitatief en zonder drempels kan leren. Zo kunnen ze volwaardig participeren aan de samenleving.

We ondersteunen alle organisaties waar volwassenen leren op volgende thema's:

 • geletterdheid
 • onderwijs in detentie
 • duidelijke taal

Ons ondersteuningsaanbod wil de beroepscompetenties versterken van iedereen die professioneel bezig is met het leren van volwassenen. De missie en visie van Vocvo en het Plan Geletterdheid vormen het referentiekader voor de pedagogische ondersteuning.

We versterken de beroepscompetenties van onze klanten en eigen medewerkers door:

 • nieuwe kennis te verwerven en te ontwikkelen,
 • bestaande kennis te verspreiden,
 • nieuwe kennis te vertalen naar de beroepspraktijk.

We zetten in op duurzame ontwikkeling in ons ondersteuningsaanbod. Hiervoor gebruiken we volgende handvatten:

 • een krachtige en veilige leeromgeving
 • actief leren
 • collectief leren
 • stimuleren tot reflectie
 • een kwaliteitsvolle ondersteuning voor, tijdens en na het ondersteuningstraject
 • professionele begeleiders

We voorzien specifieke begeleiding voor startende leraren en meer ervaren leraren. Om de juiste ondersteuning aan te bieden werken we samen met partners: Netwerk Basiseducatie, lerarenopleidingen, hogescholen, universiteiten, expertisecentra, andere pedagogische begeleidingsdiensten, ...

Uit