Opleidingen VOCVO - detail

Uitwisselmoment rijbewijs

Verduidelijking

Hoe pakken collega’s het aan? Wat kan je van hen leren? Welke samenwerkingen kan je tot stand brengen met andere centra? Naast het uitwisselen in een veilige leeromgeving polsen we naar jullie toekomstplannen: hoe willen jullie in de toekomst samenwerken over centra heen? En welke ondersteuning hebben jullie hiervoor nodig vanuit Vocvo?

Opgelet!

Om alle centra de kans te geven iemand te kunnen sturen naar het uitwisselmoment voor rijbewijs wordt het aantal leden per centrum beperkt tot 2. Wil je toch graag meer mensen laten komen? Contacteer dan liesje.liagre@vocvo.be om te bekijken wat mogelijk is.

Doelgroep

Lesgevers rijbewijs

Doelstellingen

Na dit uitwisselmoment:

  • is je drempel verlaagd om informatie uit te wisselen met andere centra.

  • kan je met je collega’s reflecteren over werken met cursisten rijbewijs

  • beschik je over meer materiaal en methodieken die je kan gebruiken in je les

  • kan je je educatief aanbod nog beter uitwerken op maat van de cursist

  • heb je inspiratie opgedaan om het oefenmateriaal rond rijbewijs verder uit te werken.

  • heb je meer zicht op het creëren van oefenkansen voor cursisten rijbewijs

  • heb je inspiratie opgedaan over examenvragen rond rijbewijs

  • kan je de inzichten die je hebt opgedaan vertalen naar je eigen lespraktijk

Tijdsinvestering deelnemers

Vrijdag 17 mei 2019, van 9:30 tot 12:30

Wanneer

Locatie

Hendrik Consciencegebouw Brussel, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel 

Prijs per deelnemer


€ 10 voor een halve dag

Inschrijving tot

09-05-2019

Als u zich wenst in te schrijven voor deze opleiding, moet u zich rechts bovenaan inloggen of registreren.