Opleidingen VOCVO - detail

Versterk geletterdheid via krachtige didactiek! Brussel, woensdag 27 maart en woensdag 8 mei 2019

Verduidelijking

    Merk je dat het voor cursisten soms lastig is om

 • eenvoudige berekeningen te maken?

 • grafieken te interpreteren?

 • instructies te volgen bij een werkstuk?

 • verschillende stappen van een opdracht te voltooien?

 • een tekst te begrijpen?

 • een samenvatting te maken?

 • leerstof in te studeren?

 • basishandelingen met de computer uit te voeren?

 • in groep aan een opdracht te werken?

 • ...

Redelijk veel cursisten hebben het inderdaad moeilijk om te functioneren en te leren in het volwassenenonderwijs. Dit betekent voor praktijklesgevers en andere lesgevers in CVO een extra uitdaging om de leerplandoelen te realiseren.

Merk je bij jouw cursisten ook zulke moeilijkheden op? Dan is deze opleiding iets voor jou.

In samenwerking met het CTO (Centrum voor Taal en Onderwijs) en de andere begeleidingsdiensten, bieden we binnen deze tweedaagse opleiding gebruiksklare tools en inhoud aan. We voorzien ook tijd om samen met collega’s te experimenteren met de opgedane kennis rond het krachtiger maken van de eigen didactiek.

Meer info: elke.vanderfeesten@vocvo.be of an.bistmans@vocvo.be

Doelgroep

Lesgevers diplomagerichte opleidingen (CVO)

Doelstellingen

Na deze opleiding:

 • heb je een duidelijk beeld van hoe geletterdheid een plaats heeft in het leerproces van volwassenen;

 • kan je, je eigen module op vlak van geletterdheid screenen;

 • kan je, je eigen module op vlak van geletterdheid analyseren;

 • kan je  geletterdheidsnoden bij een cursist herkennen;

 • kan je in je eigen module bewust met de geletterdheidsnoden van je cursisten omgaan;

 • kan je de eigen lespraktijk krachtiger maken voor al je cursisten;

 • kan je lesmateriaal, op vlak van geletterdheid, krachtiger uitwerken;

 • kan je in je evaluatiepraktijk rekening houden met G-krachtige principes.

Tijdsinvestering deelnemers

 • Woensdag 27 maart 2019, 9.30 - 12.30 en 13.00 - 16.00 uur
  • 2 dagdelen
  • broodjesmaaltijd inbegrepen
 • Woensdag 8 mei 2019, 9.30 - 12.30 en 13.00 - 16.00 uur
  • 2 dagdelen
  • broodjesmaaltijd inbegrepen

We voorzien bijkomend nog een intervisiemoment  ( ½ dag ) in september 2019 om jullie ervaringen met betrekking tot het G krachtiger maken van jullie praktijk te delen.

Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel  [Google Maps]

Wanneer

Versterk geletterdheid via krachtige didactiek! Brussel, woensdag 27 maart en woensdag 8 mei 2019: woensdag 27 maart 2019, van 09:30 tot 16:00

Beschikbare plaatsen: 13

Locatie

Hendrik Consciencegebouw Brussel, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel 

Prijs per deelnemer

€ 200

Er is een broodjeslunch voorzien.

Inschrijving tot

20-03-2019

Als u zich wenst in te schrijven voor deze opleiding, moet u zich rechts bovenaan inloggen of registreren.