Opleidingen VOCVO - detail

Alfadag: functioneel werken met mijn cursisten. Hoe doe ik dat in elke fase van het leertraject? - Brussel, vrijdag 26 april 2019 - VOLZET

Verduidelijking

Functioneel werken vormt de rode draad binnen het Alfa-traject. Hier zijn we het ondertussen allemaal over eens. Als lesgever blijven we zoeken naar nog meer goede manieren om functioneel aan de slag te gaan met onze cursisten. Vandaar de keuze voor het thema van deze Alfadag.

Programma Alfadfag:

9.00 - 9.15 uur Inschrijving in de cafetaria HvN Brussel

9.15 - 9.30 uur

Inleiding  ‘Welkom op de Alfa-dag!’

Lokaal : aula

9.30 - 10.45 uur

Keynote spreker: Prof. Kris Van den Branden

Leren lezen in een tweede taal: functioneel en geïntegreerd?

Lokaal: aula

10.45 - 11.00 uur Korte koffiepauze

RONDE 1

11.00 - 12.30 uur

Je moet een keuze opgeven via het formulier dat je zal ontvangen na inschrijving.

Sessie 1: 20 cent of 20 euro, 53 of 35, 8u of 20u? Rekenen bij alfacursisten 

Sessie 2: Betoog Kris Van den Branden: wat betekent dit nu voor mijn lespraktijk ?

Sessie 3: Gebruik van smartphone in de les: vloek of zegen?

Sessie 4:Project ’Open Klasse’.

12.30 - 13.30 uur Lunch met broodjes

RONDE 2

13.30 - 15.00 uur

Je moet een keuze opgeven via het formulier dat je zal ontvangen na inschrijving.

Sessie 1 : Oefenen buiten de klas: zoek het niet te ver!

Sessie 2:  Project ’Open Klasse’.

Sessie  3: Rekenen met Alfa

Sessie 4: Gebruik van smartphone in de les: vloek of zegen?

RONDE 3

15.00 - 16.00 uur

Je moet een keuze opgeven via het formulier dat je zal ontvangen na inschrijving.

Sessie 1:Het Rode Boek: een portfolio voor de alfa-NT2 klas

Sessie 2: Gebruik de talenten van je cursisten.

Sessie 3: Hoe kom ik de échte vraag van de cursist te weten?

Sessie 4: DigLin+ in Vlaams jasje

Meer info: an.cloet@vocvo.be     

Doelgroep

Leraren Nt2 Alfa uit CBE

Deze opleiding in volzet.

We maken een reservelijst aan .... - mail naar ludwine.liefooghe@vocvo.be

Doelstellingen

Na de vorming:

  • heb je meer inzicht in de manieren waarop je functioneel kan werken met je cursisten

  • weet je hoe je met cursisten die niet of weinig technisch kunnen lezen/schrijven functioneel werkt

  • kan je een functioneel aanbod uitwerken op maat van je cursist

  • kan je  inzichten uit deze opleiding vertalen naar je eigen lespraktijk

  • beschik je over materiaal en methodieken die je kan gebruiken in je les

Tijdsinvestering deelnemers

Vrijdag 26 april 2019, van 9.15 tot 16.00 uur

  • 2 dagdelen

Huis van het Nederlands Brussel

  • Philippe de Champagnestraat 23 1000 Brussel [Google Maps]

Wanneer

Locatie

Huis van het Nederlands Brussel, Philippe de Champagnestraat 23 1000 Brussel 

Prijs per deelnemer

€ 50

Er is een broodjeslunch voorzien.

Inschrijving tot

10-01-2019

Als u zich wenst in te schrijven voor deze opleiding, moet u zich rechts bovenaan inloggen of registreren.