Opleidingen VOCVO - detail

Omgaan met (kans)armoede en diversiteit: een uitdaging voor élke leraar. Brussel, 5 dagen 2019

Verduidelijking

Nogal wat cursisten in de basiseducatie worstelen met de gevolgen van armoede/kansarmoede en sociale uitsluiting. Zowel bij Nederlandstalige als bij anderstalige cursisten, zowel in open aanbod als in samenwerking met organisaties kan armoede/kansarmoede een uitdaging vormen en drempels opwerpen bij het leren.

Als lesgever word je geconfronteerd met de persoonlijke situatie van je cursisten en met hun beleving daarbij. Belangrijke vragen zijn dan: hoe kan je respectvol omgaan met de (kans)armoede en de ervaringen van de cursisten? Hoe krijgt elke cursist de kans om te groeien in zijn of haar leertraject?

In de opleiding werken we samen met ervaringsdeskundigen rond armoede en sociale uitsluiting. We kijken als het ware door de bril van deze deskundigen.

Voor de lesgevers/begeleiders die werken met anderstaligen zoomen we ook in op de culturele verschillen met betrekking tot het armoedethema.

De opleiding zal een combinatie zijn van theorie, uitproberen en ervaringen uitwisselen.

Optioneel kan je gratis als inleefoefening de theatervoorstelling rond kansarmoede en onderwijs volgen. Deze vindt plaats op zaterdag 12 januari om 15u in de KVS BOX te Brussel. Meer info over deze voorstelling vind je hier.

Meer Info: an.cloet@vocvo.be of an.bistmans@vocvo.be

Doelgroep

Leraren CBE

Doelstellingen

  Na de vorming:

 • heb je meer inzicht in de leefwereld van de mensen in (gekleurde)armoede

 • heb je meer zicht op je eigen referentiekader met betrekking tot (gekleurde)armoede en leren

 • heb je zicht op de taak van Basiseducatie bij het creëren van kansen voor mensen in (gekleurde)armoede

 • heb je oog voor het belang van dialoog, krachtgericht en proactief werken

 • kan je je educatief aanbod uitwerken op maat van de cursist

 • kan je met je collega’s reflecteren over werken met mensen in (gekleurde)armoede

 • kan je  inzichten uit deze opleiding vertalen naar je eigen lespraktijk

 • beschik je over materiaal en methodieken die je kan gebruiken in je les

Tijdsinvestering deelnemers

 Theatervoorstelling over kansarmoede en onderwijs (niet verplicht)

 • Zaterdag 12 januari 15.00 tot 16.30 uur in de KVS BOX, Arduinkaai 67 te Brussel [bereikbaarheid]

De vorming is gespreid over 5 dagen:

 • Vrijdag 25 januari van 9.30 tot  16.00 uur (broodjesmaaltijd inbegrepen)

  • 2 dagdelen
 • AFGELAST wegens Nationale staking - Woensdag 13 februari van 9.30 tot  16.00 uur (broodjesmaaltijd inbegrepen)

  • 2 dagdelen
 • Donderdag 14 maart van 9.30 tot  16.00 uur (broodjesmaaltijd inbegrepen)

  • 2 dagdelen
 • Woensdag 3 april van 9.30 tot  16.00 uur (broodjesmaaltijd inbegrepen)

  • 2 dagdelen
 • Vrijdag 24 mei van 9.30 tot  16.00 uur (broodjesmaaltijd inbegrepen)

  • 2 dagdelen
 • EXTRA DAG Woensdag 5 juni van 9.30 tot  16.00 uur (broodjesmaaltijd inbegrepen)
  2 dagdelen

We verwachten van de deelnemers dat ze aan alle vorming sessies deelnemen.

Na de inschrijving zal je een bevraging ontvangen zodat we de opleiding nog meer op maat kunnen uitwerken. Je zal hier ook kunnen aangeven of je al dan niet naar de theatervoorstelling komt kijken.

 • Gelieve deze ten laatste 3 dagen na ontvangst terug te sturen.

 

Locatie voor de 5-daagse vorming - Huis van het Nederlands Brussel

Philippe de Champagnestraat 23 1000 Brussel [Google Maps]

Wanneer

Locatie

Huis van het Nederlands Brussel, Philippe de Champagnestraat 23 1000 Brussel 

Prijs per deelnemer

€ 550

Inschrijving tot

17-12-2018

Als u zich wenst in te schrijven voor deze opleiding, moet u zich rechts bovenaan inloggen of registreren.