Opleidingen VOCVO - detail

Asielprocedure en traumaherkenning in een onderwijscontext - Brussel (Schaarbeek), vrijdag 14 december 2018

Verduidelijking

Zit je met een aantal vragen over asielprocedures of traumatische ervaringen bij cursisten? Of stellen cursisten hierover soms vragen? Zoals:

 • Wat is het verschil tussen een asielzoeker, vluchteling en een subsidiair beschermde?

 • Welke stappen doorloopt een vluchteling wanneer die asiel aanvraagt in België?

 • Wie is verantwoordelijk voor de asielprocedure en de opvang van asielzoekers?

 • ...

In de voormiddag proberen we een aantal van deze vragen te beantwoorden. We behandelen dan de asielprocedure en de opvangwet. Je kan ook je eigen vragen via je inschrijving aan ons bezorgen.

In de namiddag kan je een inleiding volgen over traumaherkenning in het onderwijs. Mogelijk heb je de één of meerdere van de volgende vragen:

 • Hoe herken ik psychische problemen en trauma's bij cursisten?

 • Wat kan mijn rol zijn als lesgever?

 • Waar liggen mijn grenzen bij de ondersteuning binnen het onderwijs?

 • ...

Een trukendoos met ‘do’s en don’ts’ bestaat niet. We geven je wel de nodige omkadering en tips om te herkennen, te erkennen en door te verwijzen.

Doelgroep

Lesgevers, directies, coördinatoren, trajectbegeleiders bij volwassen cursisten in CVO/CBE

Doelstellingen

Na de basisopleiding ‘De asielprocedure en opvangwet’:

 • Begrijp je het verschil tussen een asielzoeker, een vluchteling of een subsidiair beschermde.

 • Weet je welke stappen een asielzoeker doorloopt in de asielprocedure. Je kent hierna de rol van de Dienst Vreemdelingenzaken of het Commissariaat-generaal voor de Staatlozen en de Vluchtelingen in de asielprocedure.

 • Weet je welke opvang er voorzien is voor asielzoekers in België.

 • Heb je meer inzicht in de werking van Fedasil, op federaal en op regionaal vlak.

 • Weet je hoeveel asielzoekers er in België zijn en wat hun profiel is.

 • Weet je welke rechten asielzoekers in de opvang hebben op vlak van opleiding en onderwijs.

 • Weet je waar je terecht kunt met je toekomstige vragen over dit thema.

Na de introductie over traumaherkenning in de onderwijscontext:

 • Heb je meer inzicht in wat vluchteling zijn betekent, vanuit een psychisch standpunt.

 • Weet je hoe je psychische problemen/trauma kan herkennen en erkennen in de klas.

 • Weet je naar welke concrete kanalen je kan doorverwijzen indien nodig.

Tijdsinvestering deelnemers

Vrijdag 14 december 2018, van 9.30 tot 16.30 uur
Het programma ziet er als volgt uit:

 • 9.30 - 9.45 uur: Onthaal met koffie
 • 9.45 -12.45 uur: Asielprocedure en opvangwet (Fedasil)
 • 13.45 -16.30 uurTraumaherkenning in onderwijscontext (Solentra)

€ 50 voor een hele dag (broodjesmaaltijd inbegrepen)

 • 2 dagdelen

€ 30 voor een halve dag (vm of nm)

 • 1 dagdeel

Odisee – Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen - Fresia zaal

Wanneer

Locatie

Odisee - Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel (Schaarbeek) 

Prijs per deelnemer


€ 50 voor een ganse dag
€ 30 voor een halve dag

Inschrijving tot

05-12-2018

Als u zich wenst in te schrijven voor deze opleiding, moet u zich rechts bovenaan inloggen of registreren.