Opleidingen VOCVO - detail

Starterskit voor lesgevers NT2 en Alfa NT2 - Gent, donderdag 17 mei en donderdag 31 mei 2018 - Herhaling

Verduidelijking

Dag 1  (iedereen)

Sessie 1 – Hoe lesgeven aan anderstalige volwassenen?

In deze sessie gaan we dieper in op wat we met de NT2-lessen voor ogen hebben.

 • Wie zijn de cursisten?
 • Hoe leren ze taal?
 • Wat bieden we aan in de les?
 • Hoe kunnen we met onze NT2-les inspelen op noden en behoeften?

We verkennen werkvormen die een functionele aanpak in een krachtige leeromgeving mogelijk maken.  Na de sessie beschik je over handvatten om bestaande materialen creatief en functioneel in te zetten.

Sessie 2 - Gedifferentieerd werken op maat van de cursist

Elke groep volwassen leerders is al van bij de aanvang heterogeen. Tijdens deze sessie gaan we op zoek naar manieren om positief,  proactief en planmatig om te gaan met verschillen in leerstatus, leerprofielen en interesses.

We verkennen de verschillende acties die je kan ondernemen om te differentiëren en te ondersteunen op maat.

 

Dag 2  (keuze tussen NT2 of ALFA NT2)

Keuze NT2

Sessie 3 - Interactie stimuleren

De taal is een sleutel tot communicatie en participatie. Deze sessie gaat over het belang van rijk taalaanbod en interactie. We gaan op zoek naar taken die interactie uitlokken, zowel binnen als buiten de klas.

 • Hoe kunnen we een gespreksstimulerende houding aannemen?
 • Welke stimulansen kunnen we vanuit de NT2-les geven om mensen aan te zetten tot interactie met hun omgeving?

Sessie 4 - Vertaling naar de eigen praktijk

In deze workshop gaan we creatief met (eigen) materialen aan de slag. We screenen taken op hun mogelijkheden om cursisten (inter)actief aan het werk te zetten.

 • Welke mogelijkheden zien we om vanuit bestaande materiaal behoeftegericht en gedifferentieerd te werken?

 We brainstormen over nieuwe taaltaken en (buitenschoolse) opdrachten. Inzet in deze laatste sessie is te kijken naar de eigen lespraktijk.

 • Wat werkt voor jou als lesgever?
 • Welke kansen en uitdagingen zie je?
 • Wat neem je mee naar je lessen?

Keuze Alfa NT2

Sessie 3 en 4

Lesgeven aan anderstalige analfabete cursisten vergt een specifieke aanpak. We zetten deze dag de bril van een analfabete nieuwkomer op en kijken naar het alledaagse leven rondom ons.

 • Waar botsen we tegen aan?
 • Hoe gaan we daarmee om?
 • Waar ligt onze grens, waar onze kracht?

Hiermee gaan we aan de slag vanuit onze rol als begeleider of lesgever. Het wordt een dag van beschouwing en vol concrete tips.

Doelgroep

Lesgevers die max. 1 jaar NT2 of Alfa NT2 geven aan volwassenen.

Doelstellingen

De starterskit is een tweedaagse vorming voor startende lesgevers NT2 en Alfa NT2 in het volwassenenonderwijs.

Na deze vorming weet je beter ...

 • hoe je met de NT2-les inspeelt op noden en behoeften van cursisten

 • hoe je elk individu binnen een heterogene groep toch ondersteuning op maat kan bieden

 • welke stimulansen je kan geven om cursisten aan te zetten tot binnen- en buitenschoolse interactie

 • hoe je vanuit bestaand of nieuw materiaal behoeftegericht kan werken

 • wie de alfacursist is en hoe je met deze doelgroep werkt rond schriftelijke, mondelinge en digitale vaardigheden (keuzemodule Alfa NT2)

 • op welke manier je een anderstalige volwassene leert lezen en schrijven (keuzemodule Alfa NT2)

Tijdsinvestering deelnemers

Tweedaagse opleiding (met broodjeslunch):

 • donderdag 17 mei 2018, van 9.30 tot 16 uur
  • 2 dagdelen
 • donderdag 31 mei 2018, van 9.30 tot 16 uur
  • 2 dagdelen

CVO GENT - Lesplaats 9 - Abeelstraat 16, 9000 Gent [Google maps]

 • Voor donderdag 17 mei - lokaal I.5

 • Voor donderdag 31 mei - lokaal I.5 en I.7.

 

Wanneer

Locatie

CVO GENT - Lesplaats 9, Abeelstraat 16, 9000 Gent 

Prijs per deelnemer

€ 200

Inschrijving tot

07-05-2018

Als u zich wenst in te schrijven voor deze opleiding, moet u zich rechts bovenaan inloggen of registreren.