Opleidingen VOCVO - detail

Omgaan met armoede en sociale uitsluiting - Mechelen, oktober - november 2017

Verduidelijking

De deelnemers doorlopen een leerproces dat emancipatorisch en krachtgericht is, vergelijkbaar dus met wat we met de cursussen basiseducatie willen bereiken. In de opleiding gaan we samen op zoek naar antwoorden en handvatten voor de vragen waar we mee geconfronteerd worden in het lesgeven aan mensen in armoede.

Meer info op onze website

Doelgroep

De opleiding richt zich tot alle lesgevers die werken met mensen in armoede

Doelstellingen

In de opleiding gaan we samen op zoek naar mogelijke antwoorden en handvatten voor de vragen waar je mee geconfronteerd wordt in het lesgeven aan mensen in armoede.
We willen jullie meenemen in een leerproces dat gelijkaardig is aan het leerproces dat jullie cursisten doorlopen. We werken  vanuit de principes die jullie zelf (verwacht worden te) hanteren: procesmatig, emancipatorisch, krachtgericht.”

De leerplandoelen uit de module ‘Omgaan met armoede en sociale uitsluiting’ vormen het  vertrekpunt.  De vorming wordt ervaringsgericht aangepakt, aangevuld met inzichten over uitsluitingsmechanismen op micro-, meso- en macroniveau en de effecten daarvan op leven in armoede.

Er is aandacht voor:

 • de vele gezichten van armoede
 • de verwevenheden van de vele domeinen binnen armoede
 • de effecten van een leven in armoede op het gevoelsleven, op het ontwikkelen van vaardigheden, op het ontwikkelen van kennis over de maatschappij en zijn verwachtingen, op het ontwikkelen van eigen krachten en op maatschappelijke participatie
 • armoedebestrijding: wie, wat, hoe?
 • het belang van dialoog, krachtgericht en proactief werken
 • casusbesprekingen aan de hand van jullie concrete praktijkervaringen
 • ruimte voor eigen jullie eigen ervaringen en vragen
 • samen bekijken waar jullie al sterk in zijn in jullie werk met cursisten in armoede en waar leervragen liggen
 • ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers. 

Tijdsinvestering deelnemers

We verwachten van de deelnemers dat ze aan alle sessies deelnemen.

3 volledige dagen vorming

 • Dinsdag 3 oktober 2017  van 9.30 - 16 uur
  • 2 dagdelen
  • broodjesmaaltijd inbegrepen
 • Donderdag 12 oktober 2017  van 9.30 - 16 uur
  • 2 dagdelen
  • broodjesmaaltijd inbegrepen
 • Dinsdag 24 oktober 2017  van 9.30 - 16 uur
  • 2 dagdelen
  • broodjesmaaltijd inbegrepen

3 halve dagen intervisie

Opmerking: De 3 halve dagen intervisie kunnen eventueel ook plaatsvinden tijdens 1 volledige en een 1 halve dag. De begeleiders en deelnemers spreken dit onderling af tijdens de eerste bijeenkomst.

 • Donderdag 16 november 2017  van 9.30 - 16:00 uur
  • 2 dagdeel
 • Dinsdag 14 december 2017  van 9.30 - 12:30 uur
  • 1 dagdeel

Wil je meer informatie over deze opleiding? Contacteer dan An Bistmans 

Vocvo vzw Frederik de Merodestraat 27 2800 Mechelen  [Google Maps]

Wanneer

Locatie

Vocvo vzw, Frederik de Merodestraat 27, 2800 Mechelen 

Prijs per deelnemer

€ 550

Inschrijving tot

29-09-2017

Als u zich wenst in te schrijven voor deze opleiding, moet u zich rechts bovenaan inloggen of registreren.