Opleidingen VOCVO

Lerend netwerk: Sector 2 BE. Mechelen, vrijdag 15 november 2019, vrijdag 31 januari en vrijdag 8 mei 2020

Een lerend netwerk is een vorm van collegiaal leren, waar gewerkt wordt in een vaste groep tijdens meerdere bijeenkomsten rond een gezamenlijk thema.

Beschikbare plaatsen: Deze opleiding bestaat uit meerdere delen. Meer informatie over het aantal beschikbare plaatsen vind je bij elk onderdeel.

Meer informatie >

Lerend netwerk: Verlengde trajecten NT2. Mechelen, woensdag 20 november 2019 - Brussel, dinsdag 21 januari / 19 mei 2020

Een lerend netwerk is een vorm van collegiaal leren, waar gewerkt wordt in een vaste groep, tijdens meerdere bijeenkomsten rond een gezamenlijk thema.

Via de inschrijvingstool van de NT2020

Beschikbare plaatsen: 30

Meer informatie >

Moedertaal in de klas? Ontdek de meerwaarde van meertaligheid! Brussel (Schaarbeek), dinsdag 3 december 2019 en woensdag 12 februari 2020

In deze opleiding gaan we in op de  kracht van meertaligheid.

Beschikbare plaatsen: Deze opleiding bestaat uit meerdere delen. Meer informatie over het aantal beschikbare plaatsen vind je bij elk onderdeel.

Meer informatie >

Terugkomdag G-krachtige didactiek: Maak jij het verschil? Brussel, donderdag 5 december 2019

Jij volgde in het voorjaar van 2018 of 2019 onze tweedaagse opleiding G-krachtige didactiek voor (praktijk)leraren in CVO, in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten van het volwassenenonderwijs. 

Beschikbare plaatsen: 28

Meer informatie >

Dag van de leraren die les geven in de gevangenis. Brussel (Schaarbeek) dinsdag 21 januari 2020

Les geven aan gedetineerden: ‘boeiend, een vak apart, veel extra uitdagingen, een heel eigen aanpak, meer dan de moeite waard’.

Beschikbare plaatsen: 35

Meer informatie >

Inspiratiedag voor leraren basiseducatie. vrijdag 31 januari 2020

De vraag naar uitwisseling leeft enorm.

Beschikbare plaatsen: 30

Meer informatie >

Starterskit CBE NT2 en NT2 Alfa. Antwerpen, woensdag 19 februari en woensdag 1 april 2020

Lesgeven aan NT2- cursisten en Alfa-cursisten vergt een specifieke aanpak. 

Beschikbare plaatsen: 19

Meer informatie >

Aan de slag met Wablieft-boeken in de NT2-les! Mechelen, donderdag 5 maart en donderdag 14 mei 2020

Na deze workshop ken je het Wablieftaanbod beter en kan je leesplezier bij je NT2-cursisten stimuleren.

Beschikbare plaatsen: 15

Meer informatie >

Differentiëren in extreem heterogene groepen. dinsdag 10 maart, maandag 20 april, ... en donderdag 4 juni 2020

Differentiëren moet iedereen, maar af en toe worden leraren geconfronteerd met wel erg heterogene groepen.

Beschikbare plaatsen: 20

Meer informatie >

Train jouw TPRS-skills in co-teaching. Brussel, woensdag 11 maart en vrijdag 5 juni 2020

Ken je de TPRS-techniek nog niet?

Beschikbare plaatsen: 20

Meer informatie >

Geletterd, geïntegreerd, duaal,?? Klare taal! Inspiratiedag ondersteuning van cursisten in het volwassenenonderwijs. Gent, dinsdag 17 maart 2020

-

Beschikbare plaatsen: 140

Meer informatie >

Inspiratiedag Week van de Geletterdheid. Brussel, dinsdag 28 april 2020

Wat voor veel ouders vanzelfsprekend is, is dat niet voor laaggeletterde ouders.

Beschikbare plaatsen: 150

Meer informatie >

Inspiratiedag voor leraren basiseducatie. vrijdag 8 mei 2020

De vraag naar uitwisseling leeft enorm.

Beschikbare plaatsen: 30

Meer informatie >

Intervisie voor leraren die lesgeven in de gevangenis. mei 2020

Bots je in je praktijk als leraar van gedetineerden soms op moeilijke situaties waar je zelf niet zo goed uit komt? 

Beschikbare plaatsen: 8

Meer informatie >

Themagericht gevangenisbezoek mét uitwisselmoment. Voorjaar 2020

Je krijgt een inkijk in de cultuur en de onderwijswerking van 1 specifieke gevangenis. 

Beschikbare plaatsen: 10

Meer informatie >