Samenwerkingsverband - detail

Asielprocedure (vm) en traumaherkenning in onderwijscontext (nm) - Turnhout, vrijdag 2 maart 2018

Verduidelijking

Zit je zelf met een aantal vragen hierover en/of stellen cursisten soms vragen waar je moeilijk een antwoord op kan geven? Vragen als:

 • Wat is het verschil tussen een asielzoeker, vluchteling of een subsidiair beschermde?
 • Hoeveel asielzoekers zijn er momenteel in België?
 • Welke stappen doorloopt een vluchteling wanneer die asiel aanvraagt in België?
 • Wie is verantwoordelijk voor de asielprocedure en de opvang van asielzoekers?
 • Hebben asielzoekers ook recht op onderwijs?
 • Waarom en wanneer wordt iemand overgeplaatst?

Foto: vluchtelingenwerk.beTijdens de basisopleiding ‘De asielprocedure en de opvangwet’ proberen we een aantal van deze vragen te beantwoorden. 

In de namiddag kan je een introductie volgen over traumaherkennning in de onderwijscontext. Meer vluchtelingen in de lesgroepen, brengt ook meer uitdagingen mee voor de lesgevers / centra om om te gaan met hun kader / geschiedenis / verhaal en wat dat teweeg brengt bij hen.

Een trukendoos met do’s en don’ts die alles oplost, bestaat niet. We kunnen je wel de nodige bagage aanreiken om te herkennen, erkennen en door te verwijzen. Als onderstaande vragen je bezighouden, dan zit je in deze opleiding goed:

 • Hoe herken ik psychische problemen en trauma's bij cursisten?
 • Hoe kan ik hier professioneel mee omgaan in relatie tot de cursisten?
 • Wat kan mijn rol zijn als lesgever en waar liggen de grenzen bij de ondersteuning in onze onderwijscontext?
 • Wanneer verwijs ik door? En hoe? En naar welke concrete kanalen?

Doelgroep

Lesgevers, directies, coördinatoren, trajectbegeleiders bij volwassen cursisten in CVO/CBE

Doelstellingen

Na de basisopleiding ‘De asielprocedure en opvangwet’:

 • Begrijp je het verschil tussen een asielzoeker, een vluchteling of een subsidiair beschermde.
 • Weet je welke stappen een asielzoeker doorloopt in de asielprocedure. Je kent hierna de rol van de Dienst Vreemdelingenzaken of het Commissariaat-generaal voor de Staatlozen en de Vluchtelingen in de asielprocedure.
 • Weet je welke opvang er voorzien is voor asielzoekers in België.
 • Heb je meer inzicht in de werking van Fedasil, op federaal en op regionaal vlak.
 • Weet je hoeveel asielzoekers er in België zijn en wat hun profiel is.
 • Weet je welke rechten asielzoekers in de opvang hebben op vlak van opleiding en onderwijs.
 • Weet je waar je terecht kunt met je toekomstige vragen over dit thema.

SprekerNicolas Van Puymbroeck, stafmedewerker Fedasil, dienst Studie en Beleid

 

Na de introductie over traumaherkenning in de onderwijscontext:

 • Heb je meer inzicht in wat vluchteling zijn betekent, vanuit een psychisch standpunt.
 • Weet je hoe je psychische problemen/trauma kan herkennen en erkennen in de klas.
 • Weet je naar welke concrete kanalen je kan doorverwijzen indien nodig.

Spreker - Geertrui Serneels, coördinator van expertisecentrum Solentra, centrum voor solidariteit en trauma, UZ Brussel

Tijdsinvestering deelnemers

Vrijdag 2 maart 2018, van 9.30 tot 16.30 uur
Het programma ziet er als volgt uit:

 • 9.30 - 9.45 uur: Onthaal met koffie
 • 9.45 - 12.45 uur: Asielprocedure en opvangwet (Fedasil)
 • 13.45 - 16.30 uur: Traumaherkenning in onderwijscontext (Solentra)

€ 40 voor een hele dag (broodjesmaaltijd inbegrepen)

€ 30 voor een halve dag (vm of nm)

 

CVO Horito - Aula 1, Blairon 555, Steenweg op Gierle 100 - 2300 Turnhout
Gebouw Pieter Corbeels, ingang C2.

 • Station Turnhout op 900m wandelen.
 • Parkeren kan op campus de Merodelei en er is mogelijkheid tot betalend parkeren op de site van Blairon zelf.

Wanneer

Locatie

CVO Horito, Steenweg op Gierle 100 - 2300 Turnhout 

Prijs per deelnemer


€ 40 voor een ganse dag
€ 30 voor een halve dag

Inschrijving tot

25-02-2018

Als u zich wenst in te schrijven voor deze opleiding, moet u zich rechts bovenaan inloggen of registreren.