Geannuleerd - Intervisie voor leraren die lesgeven in de gevangenis

  • Bots je in je praktijk als leraar van gedetineerden soms op moeilijke situaties waar je zelf niet zo goed uit komt?
  • Stel je je soms vragen bij je rol als leraar van gedetineerden?
  • Bij de relatie met gedetineerden? Bij de balans tussen professioneel handelen en vertrouwen geven? Etc.

Als je over concrete casussen in je eigen praktijk een intensieve oefening wil doen met collega’s; als je binnen een vertrouwelijke context wil op zoek gaan naar mogelijke antwoorden op bovenstaande vragen, dan zit je goed in de intervisie. Het is geen praatbarak, wel een oefening in ‘omgaan met specifieke uitdagingen binnen onze opdracht als leraren van gedetineerden’

We gaan aan de slag met een klein groepje lesgevers (5 à 8 collega’s), en werken een halve dag volgens een specifieke intervisiemethodiek. De deelnemers brengen eigen casussen in, de groep beslist welke casussen in deze sessie zullen worden behandeld.

Het resultaat?

  • Je bent beter geoefend in ‘het analyseren en verhelderen van professioneel handelen’

  • Je hebt gewerkt aan ‘het optimaliseren van je kwaliteitsvol professioneel handelen’

  • Je hebt je professioneel netwerk uitgebreid binnen onderwijs in de gevangenis

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan deze intervisie? 

Mail naar: Kaat Vansynghel kaat.vansynghel@vocvo.be of  bel +32 479 26 57 10

Nadien word je gecontacteerd voor de verdere praktische afspraken.

Doelgroep

Leraren die les geven aan gedetineerden. Ook vrijwilligers horen hierbij.

Tijdsinvestering deelnemers

  • mei 2020

Datum en locatie wordt bepaald op basis van de samenstelling van de deelnemersgroep

Locatie

nog te bepalen 

 

Uit

Schrijf je in voor deze opleiding

-, 0 dagen

7 plaatsen over
€ 35

Inschrijven kan vanaf 13/02/2020