Vacature: Planleider Strategisch Plan Geletterdheid

Het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs is op zoek naar een planleider voor het Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024  voor indiensttreding op 1 april 2021 of zo snel mogelijk.  

Algemeen

Volume

0,8 VTE

Duur

Aanvang vanaf 1 april 2021 of zo snel mogelijk.

Voorziene einddatum 31 december 2021.

Mogelijkheid tot verlenging.

Doelstelling van de functie

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de verdere uitrol van de acties uit het Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024.

Documenten en informatie:

Taken en verantwoordelijkheden

De projectleider is verantwoordelijk voor de verdere uitrol van het project en de opvolging ervan:

 • Contacten leggen met de partners en afspraken maken
 • Timing bewaken
 • Plannen en bijsturen
 • Mijlpalen opstellen en behalen
 • Risicoanalyse maken
 • Budgetten bewaken
 • Onderhandelen

De projectleider is verantwoordelijk voor de communicatie over het project

 • De partners en medewerkers op de hoogte houden
 • Overleggen met de directie, de partners, de overheid
 • De campagneweek Week van de Geletterdheid organiseren met partners

De projectleider is verantwoordelijk voor de rapportering over het project

 • Tussentijdse rapporten opstellen voor de directie van Vocvo en de overheid
 • Mondeling rapporteren aan de directie van Vocvo
 • Het eindrapport schrijven

De projectleider draagt bij aan de ontwikkeling van eindproducten van het project.

 • Meewerken aan de ontwikkeling van tools, opleidingen, plannen,…
 • Evalueren van de tools, opleidingen, eindproducten en meewerken aan de eventuele herwerking

De coördinator is verantwoordelijk voor de samenwerking met de partners binnen het project

 • Samenstellen stuurgroep
 • Vergaderingen organiseren, verslag maken, opvolgen
 • Bemiddelen

De coördinator is verantwoordelijk voor de disseminatie van de projectresultaten

 • Organiseren van studiedagen
 • Zorgen voor de realisatie van publicaties
 • De website aanvullen

Competenties en vereisten

 • Diploma master of gelijkwaardig door ervaring
 • Kent de problematiek van laaggeletterdheid 
 • Streeft naar een structurele en integrale aanpak van laaggeletterdheid op lange termijn
 • Kan een project managen en gebruik maken van de nodige tools daarvoor
 • Schrijft duidelijke en inhoudelijk sterke rapporten
 • Is kwaliteits- en resultaatgericht
 • Kan opbouwend-kritisch kijken en signaleert mogelijke knelpunten en obstakels, zodat de werking kan verbeterd worden.
 • Is gericht op samenwerking. 
 • Hanteert een heldere en constructieve stijl in communicatie.
 • Geeft blijk van frisse ideeën en creativiteit.
 • Bedenkt nieuwe concepten of stuurt bestaande concepten bij om de strategische doelen te realiseren
 • Kan zelfsturend werken en leren
 • Heeft vertrouwen in het eigen kunnen, durft ook taken opnemen die buiten de eigen comfortzone liggen. 
 • Toont zich positief en constructief wanneer plannen (plots) veranderen. Zoekt alternatieven om de doelen gerealiseerd te krijgen, wanneer opdrachten niet haalbaar lijken.
 • Zoekt voortdurend naar persoonlijke ontwikkelkansen naar aanleiding van geformuleerde doelen. Toont interesse voor verbeter- en leermogelijkheden. Gedraagt zich als eigenaar van het eigen ontwikkelplan en neemt het initiatief om ondersteuning te vragen wanneer dit nodig is.

Aanbod

 • Contract bepaalde duur of detachering uit het onderwijs (voorkeur)
 • Verloning volgens loonbarema 501 onderwijs
 • Werkweek van 36 uren met glijdende werktijden
 • 80% VTE tewerkstelling
 • Mogelijkheid tot thuiswerk of telewerk
 • Plaats van tewerkstelling: Mechelen

Vocvo valt onder paritair comité 329.01 (socio-culturele sector).
 

Info en procedure

Voor meer informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Inge Van Acker, directeur van Vocvo op het nummer 0499 39 04 61 of via inge.van.acker@vocvo.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met vrijdag 12 maart 2021 met een CV en motivatiebrief gericht aan Myriam.de.cock@vocvo.be. Kandidaten zullen geselecteerd worden voor een gesprek op basis van de ingezonden CV en motivatiebrief. De selectiegesprekken zullen online plaatsvinden op maandag 22 maart 2021.

Uit