Project Samen digitaal Sterk!

Samen digitaal sterk!

Vocvo en het Strategisch Plan Geletterdheid zetten in op Digibanken! Met de Digibanken wil de Vlaamse overheid kwetsbare doelgroepen toegang geven tot technologie (zoals een laptop en internet). Zo willen we de digitale kloof verkleinen.

Uit
Digitaal
Uit
Top
50-50
Uit

Met het project Samen digitaal sterk! zet Vocvo in op de verspreiding van Digibanken in Vlaanderen. We willen vijf sterk lokaal verankerde Digibanken (één in elke provincie) ontwikkelen. 

We werken daarmee aan de volgende doelstellingen: 

  • Ter beschikking stellen van toestellen en internettoegang; 
  • Versterken van digitale competenties; 
  • Verbetering van de (digitale) dienstverlening van lokale besturen; 
  • Uitrol van de opleiding ‘Krachtige Digitale Helpers’ in het Volwassenenonderwijs’.

De prioritaire doelgroepen van het project Samen Digitaal Sterk! zijn: 

  • volwassenen op weg naar een diploma Secundair Onderwijs;
  • kwetsbare werkzoekenden en werkenden;
  • kwetsbare ouders;
  • volwassenen die leven in armoede.

In het voorjaar van 2022 loopt een voortraject van Samen digitaal sterk!. Op basis van een nieuwe projectaanvraag hopen we vanaf 1 september 2022 het project verder te kunnen implementeren.

Voor dit project werken we samen met Ligo, Share & Repair, en CVO Miras. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie via het Europees Herstelfonds.  

Meer weten over het project? Lees hier het projectdossier!

Of neem contact op met Sofie Musschoot, Projectcoördinator 'Samen Digit@@l Sterk!' via  sofie.musschoot@vocvo.be.

Of met Carolien Fuchs, planleider Strategisch Plan Geletterdheid Vocvo via carolien.fuchs@vocvo.be.

Uit