Project videoconferentie

Wat?

Voor de mondelinge examens van de Examencommissie worden examinatoren afgevaardigd naar de gevangenissen. Deze praktijk zorgt voor een complexe planning. Hierdoor zijn er beperkte mogelijkheden voor de gedetineerden om effectief een mondeling examen af te leggen. Daarnaast is het sturen van examinatoren naar de gevangenissen een dure en weinig efficiënte praktijk. Daarom heeft de Examencommissie beslist om vanaf 1 januari 2020 geen examinatoren meer af te vaardigen naar de gevangenissen.

Door de mondelinge examens via digitale toepassingssoftware mogelijk te maken in de gevangenissen, zorgen we ervoor dat de gedetineerden toch nog mondelinge examens kunnen afleggen. Hiervoor kocht Vocvo laptops aan met de steun van de Koning Boudewijnstichting. Deze worden geconfigureerd volgens de veiligheidsnormen van het DG EPI om zo per gevangenis mondelinge examens via videoconferentie te organiseren.

In het najaar 2019 startten we een pilootproject in de gevangenis van Brugge. Op basis van deze resultaten wordt de uitrol naar de andere gevangenissen georganiseerd.

Uit