Learning inside out

lio
Uit

Sinds januari 2020 bestaat LIO 2.0. Dit is een vervolg op “Learning Inside Out” (LIO) dat in november 2017 startte. In dat project gingen leerloopbaanbegeleiders van Leerwinkel West-Vlaanderen naar de gevangenissen Brugge, Ieper en Ruiselede om gedetineerden te ondersteunen bij hun individuele leervragen. In oktober 2018 werd LIO ESF ambassadeur en bewees daarbij zijn noodzaak.

Uit
Top
50-50
Uit

LIO 2.0 kent een regionale uitbreiding waarbij ook Topunt vzw, met de expertise van Leerwinkel De Stap, hun dienstverlening aanlevert in de gevangenissen. Zij concentreren zich in de provincie Oost-Vlaanderen (Beveren, Dendermonde, Gent en Oudenaarde). In de gevangenis van Brugge wordt er extra ingezet op “leren leren”. 

Leerloopbaanbegeleiders werken in beide provincies nauw samen met de onderwijscoördinatoren van het Vlaams Ondersteuningscentrum voor Volwassenenonderwijs (Vocvo) en met de ondersteuning van het Directoraat - Generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI).

LIO in de kijker

  • Eindresultaten LIO 1.0
  • Op 18 oktober 2019 organiseerden Vocvo en het lerend netwerk Leerwinkels een studiedag rond LIO. Een inspirerende dag met workshops en specifieke informatie. EPALE maakte een pagina aan rond de studiedag. Je vindt er alle foto's en presentaties.
  • In juni 2019 werden de ESF-ambassadeurs, waaronder LIO, in beeld gebracht op Kanaal Z. Je vindt het filmpje hier.
  • In juni 2019 werd het LIO-project voorgesteld in Dublin op de conferentie van EPEA, the European Prison Education Association.

  • In het voorjaar 2019 heeft een masterstudent Criminologie (VUB) een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de effecten van leerloopbaanbegeleiding binnen detentie.  Hier lees je de samenvatting van het onderzoek.
  • We maakten dit filmpje om duidelijk uit te leggen wat 'Learning Inside Out' inhoudt. 

Wat zijn Leerwinkels

Leerwinkels voorzien gratis neutrale, net- en niveau overstijgende informatie en begeleiding aan volwassenen die een opleiding, cursus of vorming willen volgen.  Via deze dienst krijgt de volwassene niet alleen een overzicht van alle mogelijke opleidingsverstrekkers, ze worden ook ondersteund bij hun studieoriëntering, aanvraag van een studiebeurs, gelijkschakeling van diploma, …

Hoe gaan zij te werk

Uit tussentijdse resultaten van LIO 1.0 merken we dat de werking van de Leerwinkel in de gevangenis zijn effect heeft. Via de Leerwinkel worden er vooral kortgeschoolden bereikt. het gaat om 92,5% van de bereikte gedetineerden (cijfers dd.31/12/2018). Daarnaast  heroriënteren gedetineerden zich omwille van hun feiten of de realiteit van de arbeidsmarkt. De Leerwinkel ondersteunt hierin door hun competenties in kaart te brengen. De oriëntatie kan leiden tot de opstart van een onderwijstraject. De Leerwinkel heeft een ruim partnerschap met opleidingsverstrekkers. Zij kunnen die aanspreken om een individueel aanbod, binnen de gevangenis, op maat van een gedetineerde te organiseren. Zij kunnen ook het advies geven aan de onderwijscoördinator m.b.t. het groepsaanbod. Daarnaast  coachen en motiveren ze de gedetineerde tijdens hun traject. Het onderwijstraject kan een belangrijk onderdeel zijn voor het behalen van een bepaalde professionele doelstellingen. Van hieruit kan de VDAB het traject verder zetten naar tewerkstelling. De leerloopbaanbegeleider kan ook de gedetineerde verder begeleiden in zijn studie traject wanneer hij niet meer in de gevangenis verblijft. 

Waarom doen we dit

Gedetineerden moeten na detentie een kwaliteitsvolle en menswaardige reïntegratie maken in de maatschappij. Uit een onderzoek van de universiteit Antwerpen (2015) is gebleken dat ex-gedetineerden na hun vrijlating zeer moeilijk aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. Het stigma van ‘ex’- gedetineerde en ‘het gat’ in het CV zijn vaak belemmerende factoren in de zoektocht naar werk. Dit in combinatie met korte scholing en beperkte werkervaringen maakt dat ex-gedetineerden een grote afstand tot de arbeidsmarkt ervaren en daardoor vaak voor een moeilijke uitdaging staan. 

Uit het behoeftenonderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (2013) in de gevangenis van Antwerpen komt naar boven dat gedetineerden verschillende doelen hebben om aan te sluiten bij het onderwijsaanbod in de gevangenis: hun toekomstperspectief verbeteren, de wil om iets bij te leren, het behalen van een certificaat of diploma of om meer aan te sluiten bij de normen van de samenleving. 

We voelen ons ook gesterkt door een onderzoek in de Verenigde Staten waarbij een analyse gemaakt werd van de effectiviteit van educatie tijdens detentie o.b.v. 58 eerdere onderzoeken. Hieruit blijkt dat gedetineerden die tijdens hun detentieperiode een cursus hebben gevolgd 13% meer kans hebben op tewerkstelling na vrijlating én 43% minder kans hebben om te recidiveren dan gedetineerden die geen opleiding volgden ( Davis et al., 2013). 

Met LIO 2.0 oriënteren, coachen en begeleiden we gedetineerden in een onderwijstraject om zo hun reïntegratiekansen te verhogen.

Dankzij ESF

Meer weten over dit project? Dan kan je terecht bij:

Benedicte De Bock
benedicte.de.bock@vocvo.be

 

Uit
Partners LIO
Uit