Beleidskader

Algemeen

Op 1 mei 2015 startte Vocvo met de verderzetting en uitbouw van de onderwijscoördinatie in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Deze opdracht is vastgelegd in het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs (artikelen 72 octies en 49 8°bis). Per legislatuur maakt Vocvo een nieuw beleidsplan op. 

Het beleidsplan “onderwijs aan gedetineerden 2016-2019” kan je hier raadplegen.
Het beleidsplan “onderwijs aan gedetineerden 2020-2024” kan je hier raadplegen (onder voorbehoud goedkeuring nieuwe regering). 

De onderwijscoördinatie van Vocvo kadert binnen de visie en het beleidskader van de Vlaamse hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Die is vastgelegd in het decreet betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden van 8 maart 2013

Een volledig overzicht van het wettelijk kader vind je hier. Meer informatie vind je op de website van Klasbak, netwerk voor educatie in de gevangenis.

Uit