Actueel

Hier vind je de laatste stand van zaken voor het onderwijsaanbod in de gevangenis. Want ook hier laat de pandemie zich voelen en zorgt voor heel wat extra maatregelen. We schetsen de updates in korte punten zodat je op de hoogte blijft.

Laatste update: 16/11/2020
 

 • In de gevangenissen kunnen geen lessen plaatsvinden tot en mer 13/12/2020.

 • Bij het vak 'Algemene Aanvullende Vorming' worden gedetineerden voorlopig individueel begeleid.
   
 • In sommige gevangenissen, zoals die van Oudenaarde, gaan beroepsopleidingen voorlopig door in de werkplaatsen.
   
 • In de gevangenis van Ieper zitten volledige secties in quarantaine, voorlopig is er geen lesaanbod.
   
 • Bij CVO's in Gent is het code rood sinds 29 oktober. Dit geldt ook voor de lessen in de gevangenis tot 11 november.
   
 • Activiteiten die enkel een ontspannend doel hebben, mogen niet doorgaan. Sportactiviteiten en het bibliotheekbezoek zijn voorlopig geschrapt. Enkel groepsactiviteiten die een therapuetisch doel hebben of gericht op het aanleren van essentiële kennis blijven mogelijk.
   
 • Individuele begeleiding van gedetineerden gaat door indien de preventieve maatregelen worden nageleefd.
   
 • De inhaallessen die gepland stonden in de herfstvakantie gaan niet door. Er mag geen fysiek aanbod plaatsvinden. Normaal gaan de lessen opnieuw van start op 12 november met code oranje. Bij deze code zijn lesgroepen van max. 10 cursisten mogelijk.
 • De stakingsgolf naar aanleiding van de versoepeling van de bezoekregeling van eind september tot midden oktober zorgde voor 600 geschrapte lesuren in verschillende gevangenissen.
   
 • In de gevangenis van Mechelen moesten een aantal ploegen van het bewakingspersoneel in quarantaine. Hierdoor werd de opstart van het onderwijs uitgesteld.
   
 • Normaal is het onderwijsaanbod in de gevangenis afgestemd op behoeften en noden van de gevangenen. Nu wordt dit ook mee bepaald door de plaats van de leslokalen. In bepaalde gevangenissen geldt het lesaanbod enkel aan een specifieke sectie of vleugel. Zo kunnen de bubbels in een gevangenis beter gerespecteerd worden.
   
 • Er was veel onduidelijkheid over de concrete mogelijkheden om onderwijs aan te bieden in de gevangenis conform de corona-regels. Zo werd de opstartdatum opgeschoven naar midden september. In de gevangenis van Wortel was de opstart zelf pas voor begin oktober. Dit ging gepaard met het schrappen van (540) lesuren die niet meer ingehaald kunnen worden dit schooljaar.
Uit