Bestuursgegevens

Vocvo vzw
Maatschappelijke zetel: Frederik de Merodestraat 27, 2800 Mechelen
Ondernemingsnummer: 0443.425.503
Rekeningnummer: IBAN BE53 5230 8101 2253 - BIC TRIOBEBB
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

Bestuur

Voorzitter: Martin Van Overmeir

  • Tine Baert
  • Ludwig Willaert
  • Anje Van Biesen
  • Bjorn Van Camp

Dagelijks bestuur: Martin Van Overmeir
Wettelijk vertegenwoordiger: 

Contact: directie@vocvo.be

Uit