Informatie over corona in duidelijke taal

Eén op de zeven volwassenen in Vlaanderen is laaggeletterd en heeft moeite met taal, cijfers en de digitale wereld. Voor hen is de informatie rond het coronavirus vaak extra ingewikkeld. Wablieft, Vocvo en de Centra voor Basiseducatie brengen hun expertise samen en zetten zich in voor die doelgroep. Ze ontwikkelen materiaal in duidelijke taal voor Nederlandstalige en anderstalige laaggeletterden en bundelen het op deze webpagina van Wablieft.

Hoe bescherm ik mezelf tegen corona? Waarvoor mag ik nog naar buiten? Wat moet ik doen als ik me ziek voel? Ondanks overvloedige berichten blijven er mensen met deze vragen zitten. Ze vinden het nieuws te moeilijk of de richtlijnen te ingewikkeld. Want één op de zeven volwassen in Vlaanderen is laaggeletterd en heeft behoefte aan eenvoudig, helder nieuws. Zij hebben het ook moeilijk om juiste informatie te onderscheiden van fake news.

Duidelijke informatie

Wablieft, Vocvo en de Centra voor Basiseducatie slaan de handen in elkaar om laaggeletterden juiste en gerichte informatie te bieden. Ze doen dat door bestaande informatie te vereenvoudigen en door materiaal in duidelijke taal te ontwikkelen. Ook VRT en de Agentschappen Integratie en Inburgering engageren zich in die samenwerking. 

Al dat materiaal vind je op de website van Wablieft. Organisaties die werken met kwetsbare doelgroepen, mogen het materiaal gratis gebruiken en verspreiden. Het is gebundeld in vier categorieën:

  • beeld met zo weinig mogelijk tekst
  • laagdrempelige teksten in het Nederlands, geschreven en gesproken
  • vertaalde teksten, geschreven en gesproken, van het Agentschap Integratie en Inburgering 
  • tips om duidelijk te schrijven

Strategisch Plan Geletterdheid

Deze actie kadert in het Strategisch Plan Geletterdheid, een initiatief van verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse Regering, samen met partners uit het werkveld. Zij engageren zich om geletterdheid te verhogen in Vlaanderen en de maatschappij toegankelijker te maken voor deze doelgroep.

 

Uit