Vocvo moet zwaar besparen

We vernamen onlangs het droevige nieuws dat Vocvo zwaar moet besparen. Minister van Onderwijs Ben Weyts besliste dat Vocvo vanaf 1 september 2020 de pedagogische begeleiding moet verderzetten met één vijfde van de middelen. Dat betekent dat Vocvo nog slechts twee voltijdse medewerkers kan inzetten voor pedagogische begeleiding in plaats van tien.

Werking rond geletterdheid afbouwen

80% van de financiële middelen voor pedagogische begeleiding wordt dus geschrapt. Met die middelen versterkt Vocvo de geletterdheid in Vlaanderen. We ontwikkelen en organiseren initiatieven om leraren en andere begeleiders uit het volwassenenonderwijs te professionaliseren. Zo kunnen zij efficiënt en kwaliteitsvol aan de slag met laaggeletterde cursisten. Die werking moeten we nu bijna volledig afbouwen.

Ondersteuning wordt beperkt

Onze opdracht wordt daarbij ook beperkt. Ze richt zich enkel nog op de pedagogische begeleiding van de centra voor basiseducatie. Voor andere aanbodverstrekkers en partners (CVO, VDAB ,...) kunnen we dit niet meer aanbieden. Nochtans is die ondersteuning uiterst belangrijk, onder meer voor de uitvoering van het Strategisch Plan Geletterdheid. Ook de ondersteuning van de centra voor basiseducatie zelf kunnen we niet meer even sterk uitbouwen. Twee voltijdse medewerkers zijn hiervoor echt te weinig.

Expertise verdwijnt

Wij zijn bezorgd over de professionalisering van leraren en andere begeleiders op het vlak van geletterdheid. Onze expertise hierover zal nu grotendeels verdwijnen. Het is ons onduidelijk hoe de minister dit in de toekomst ziet. We zoeken momenteel volop naar manieren om onze dienstverlening verder te zetten. Initiatieven die verdwijnen trachten we zo goed mogelijk te borgen.

Onze andere deelwerkingen

De besparingen treffen gelukkig onze andere deelwerkingen niet. Wablieft, de coördinatie van het Strategisch Plan Geletterdheid en de coördinatie van het onderwijs in de gevangenissen blijven we met veel enthousiasme voortzetten.

Hoop voor de toekomst

Ondertussen behouden we een sprankeltje hoop dat we in meer gunstige tijden onze werking opnieuw kunnen ontplooien. Wij zijn ervan overtuigd dat dat echt nodig is!

Heb je vragen over dit nieuws? Dan kan je een bericht sturen naar vraag@vocvo.be!

 

Uit