Project - Onderwijs buiten de muren

‘Onderwijs buiten de muren’ is een pilootproject van Vocvo dat zich (voorlopig) richt op Penitentiair Schoolcentrum (PSC) Hoogstraten. Hierbij tracht men  gedetineerden reeds vanuit detentie te laten deelnemen aan het onderwijsaanbod dat buiten de gevangeniswereld bestaat. Vocvo probeert zo antwoord te bieden op de steeds toenemende beperkingen door de afwezigheid van internet binnen de gevangenismuren. Daarnaast wil Vocvo ook inspelen op de veranderingen binnen de onderwijswereld, waarin ‘onderwijs op maat’ steeds meer centraal staat.
 
Door het volgen van opleidingen buiten de muren, nog voor detentie-einde, wordt er bovendien een brug gemaakt tussen de gedetineerde en de maatschappij. De samenleving wordt niet op een artificiële manier naar binnen gebracht, maar de gedetineerde gaat zelf weer écht deel uitmaken van een maatschappelijk gebeuren. Dit met als grootste uitgangspunt de detentieperiode zo zinvol als mogelijk in te vullen, om de reïntegratie van de betrokkene de grootste slaagkans te geven. De gedetineerde wordt nog tijdens detentie uitgedaagd om de eigen sterktes en talenten te ontdekken en in te zetten. Door het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan, dat hoort bij een verantwoorde opleidingskeuze, kan de gedetineerde ondersteund worden in de (mogelijks moeilijke) zoektocht naar de meest geschikte ontplooiing. De betrokkene gaat vanaf het begin een engagement aan, waarbij hij of zij opgevolgd en ondersteund wordt. Deze ondersteuning gaat steeds meer over naar zelfregulatie en ondersteuning van de externe organisatie, waardoor de  gedetineerde ook de nodige vaardigheden opbouwt om (eventueel) na detentie succesvol verder te bouwen aan het lopende leertraject. Door reeds tijdens detentie het (grootste deel van het) onderwijsparcours af te leggen, heeft de gedetineerde bovendien meer kans om een opleiding af te ronden. Met het gewenste diploma op zak, kan er een doorstroom volgen naar een meer duurzame job met een mogelijks hoger inkomen. Dit met als doel de strijd aan te gaan met de gevaren van recidivisme.
 
Door steeds meer de pistes te onderzoeken waarbij een succesvolle terugkeer naar de maatschappij centraal staat, blijft Vocvo trouw aan de eigen opdracht, missie en visie en bouwt het steeds krachtiger de onderwijslijnen uit die een waardig onderdeel vormen van een groter detentieplan.