Over Vocvo

Vocvo ondersteunt twee niveaus van het volwassenenonderwijs:

  1. Basiseducatie: op het niveau lager en eerste graad secundair onderwijs
  2. Secundair volwassenenonderwijs: op het niveau van de tweede en derde graad van het  voltijds secundair onderwijs

 

Basiseducatie

Vocvo ondersteunt alle 13 centra voor basiseducatie (CBE) in Vlaanderen en Brussel. Klik op de links voor meer info over basiseducatie en de adressen van de centra.

 

Secundair volwassenenonderwijs

Vocvo ondersteunt ook 3 centra voor volwassenenonderwijs (CVO):

Het volwassenenonderwijs werd gereorganiseerd in het decreet betreffende het volwassenenonderwijs. Het Vlaamse Parlement keurde dit decreet goed op 15 juni 2007.

 

Persoonsgegevens

Wil je weten hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens?
Lees dan de privacyverklaring van Vocvo vzw