Lerend Netwerk ‘Verlengde trajecten’

Wat?

Een lerend netwerk is een vorm van collegiaal leren, waar gewerkt wordt in een vaste groep, tijdens meerdere bijeenkomsten rond een gezamenlijk thema. 

Participeren in een lerend netwerk kan een nieuwe dynamiek teweegbrengen: het bevordert ideeënbevruchting en innovatief denken.

We stellen een lerend netwerk samen voor verlengde trajecten met de bedoeling omervaringen en kennis te delen,kennis te verhogen en te construeren, een professioneel netwerk op te bouwen onder collega’s,producten en materialen uit te wisselen.

De deelnemers bepalen samen de doelen en de eindproducten die ze willen realiseren.

De collega's van de begeleidingsdienst treden op als procesbegeleider en staan in voor het goede verloop van de vergadering, leveren (in samenspraak met de groep) te bespreken thema's en vullen aan met bijkomende (beleidsmatige) info.

Zowel lesgevers van CVO als van CBE kunnen deelnemen. Hier zien we een enorme meerwaarde in. Zo kunnen we didactische werkvormen en expertise met elkaar uitwisselen, en kunnen we werken aan een vlottere overgang van cursisten NT2 van CBE naar CVO en omgekeerd.

Dit is een initiatief in samenwerking met het GO! in het kader van het platform NT2020. We komen drie voormiddagen samen, verspreid over het hele schooljaar.

Doelgroep

leraren en/of moduleverantwoordelijken van verlengde trajecten (180 uur)

leraren CBE NT2

Doelstellingen

Na dit lerend netwerk:

  • heb ik ervaringen en kennis kunnen delen

  • hebben we samen nieuwe producten ontwikkeld

  • heb ik mijn professioneel netwerk kunnen vergroten

  • hebben we de overstap van CBE NT2 naar CVO NT2 verkleind

Praktische info

  • Datum en plaats: 16/11 CVO Gent, Abeelstraat 16, 9000 Gent    13/03 Huis GO!, Willebroekkaai 36, 1000 Brussel    17/05 Vocvo, Frederik de Merodestraat 27, 2800 Mechelen

  • Uur: 9u30-12u30

  • Spreker: Charlotte Heremans en Sarah Bossaert

  • Prijs: gratis

  • Inschrijven kan vanaf 15 oktober