Het digitale platform NT2 Alfa staat online

Met veel enthousiasme melden we de geboorte van het gloednieuwe digitale platform NT2 Alfa. Dit platform is uiteraard nog in volle opbouw. De volgende items kan je er op dit moment terugvinden:

  • de drie ingediende (nog niet-goedgekeurde) leerplannen
  • een doelenkiezer
  • en een vrijstellingentabel.
     

Werkgroepen voor niveaubepalende testen

We zijn hard aan het werk om tegen het einde van het schooljaar nog een aantal afgewerkte producten aan het platform toe te voegen. Naar aanleiding van de grote vraag vanuit de centra heeft de stuurgroep besloten om volop in te zetten op niveaubepalende testen (met bijbehorende handleiding) binnen de intakeprocedure. De volgende werkgroepen zijn opgericht:

Werkgroep

Trekker

Locatie van de vergaderingen

Niveaubepalende testen Mondeling Breakthrough (intake)

Elke De Bruyne (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)
elke.debruyne@leerpuntzovl.be

Aalst of Gent

Niveaubepalende testen Lees- en schrijfvoorwaarden (intake)

Ann Pevernagie (CBE Halle-Vilvoorde)
ann.pevernagie@cbehalle-vilvoorde.be

Halle of Brussel

Niveaubepalende testen Technische modules (intake)

Veronique Van Wassenbergh (Brusseleer)
veronique.van_wassenbergh@brusselleer.be

Brussel of Gent

Niveaubepalende testen Mondeling Waystage (intake)

Veerle Cramers (CBE Halle-Vilvoorde)
veerle.craemers@cbehalle-vilvoorde.be

Vilvoorde of Brussel

Niveaubepalende testen Schriftelijke zelfredzaamheid (intake)

Stefan Paredis (Federatie Basiseducatie)
stefan.paredis@federatie-basiseducatie.be

Brussel

Deze werkgroepen streven naar het opleveren van niveaubepalende testen voor de vier opgesomde clusters tegen het einde van dit schooljaar. Deze testen zullen gedeeld worden met alle CBE via het platform. Zo kan elk centrum, naar eigen wens, hierop beroep doen als inspiratiebron of om ze gedeeltelijk / integraal te gebruiken.
 

Deel je huidige testen

Om zo kwaliteitsvol mogelijke testen te ontwikkelen, willen de werkgroeptrekkers vertrekken vanuit de expertise en het materiaal dat reeds bestaat. We doen dan ook een warme oproep aan alle CBE om hun huidige testen (zowel op basis van het oude leerplan als het nieuwe leerplan) te delen. Je mag ze mailen naar de werkgroeptrekkers of Vocvo (an.cloet@vocvo.be).

Belangrijk! Deze testen worden als hulpmiddel voor elk CBE ter beschikking gesteld. Geen enkel centrum is verplicht deze testen te gebruiken.
 

Zet je in voor een werkgroep

We zoeken nog naar medewerkers die zich willen inzetten voor een werkgroep. Als je zin hebt om mee je schouders te zetten onder één van deze werkgroepen, dan kan je de werkgroeptrekker contacteren (ten laatste op vrijdag 26 februari).
 

Bezorg ons je programmatieschema’s

Tijdens het voorbereidende traject was er ook veel vraag naar voorbeelden van programmatie. Stefan Paredis zal daarom alle programmatieschema’s, ontwikkeld op basis van het nieuwe leerplan, verzamelen. Ook deze zullen op het digitale platform ter beschikking gesteld worden voor alle CBE. De bedoeling is dat deze voorstellen als inspiratiebron en hulpmiddel kunnen dienen voor alle centra.

Ook hiervoor willen we een warme oproep doen. Kan iedereen zijn programmatieschema’s aan Stefan Paredis (stefan.paredis@federatie-basiseducatie.be) bezorgen? Om zo veel mogelijk uit deze uitgewerkte programmatieschema’s te halen, stuur je de volgende elementen door:

  • Het programmatieschema zelf
  • Een korte toelichting: waarom heb je voor deze programmatie gekozen?
  • Eventuele bedenkingen en aanpassingen die je volgend schooljaar wil / zal doorvoeren.

Alvast hartelijk dank!
Stuurgroep Digitale Platform NT2 Alfa
 

Meer info

Heb je nog een vraag over het digitale platform NT2 Alfa? Contacteer dan:

 

Datum: 
22/02/2016