Wederzijdse doorstroom tussen CBE en CVO

Foto: Ibrahim Moumouh

Uitgangspunten

Volwassenen volgen opleidingen om diverse redenen. Om hun doel te bereiken moeten ze soms een heel traject afleggen. Dat traject beperkt zich wellicht niet tot één organisatie. We willen het traject dat iemand aflegt zo kwaliteitsvol en efficiënt mogelijk maken en op maat van die persoon aanbieden. Daarvoor is een goede samenwerking tussen partners en doorstroom tussen diverse opleidingen noodzakelijk.

In de samenwerking tussen partners en in de doorstroom tussen opleidingen van volwassenenonderwijs en -vorming spelen brede geletterdheidscompetenties een belangrijke rol. We sluiten hiervoor aan bij het Strategisch Plan Geletterdheid Verhogen van de Vlaamse regering.

Laaggeschoolde volwassenen hebben blijvend ondersteuning / begeleiding nodig. De doorstroommogelijkheden voor volwassen laaggeschoolden zijn beperkt, vaak omwille van instapvoorwaarden op het vlak van geletterdheid. Waar het op aankomt, is dat we gaan voor een integrale aanpak die structureel verankerd wordt en die werkt.

 

Wat is nodig?

Het is belangrijk dat alle betrokkenen zoveel mogelijk inspanningen leveren om deelname aan opleidingen aan te moedigen en op gepaste wijze te ondersteunen. Dit betekent ook aandacht besteden aan het wegwerken van eventuele drempels naar en in opleidingen.

Op basis van getuigenissen en wat in de nationale en internationale literatuur beschreven staat, situeren de problemen die een moeilijke wederzijdse doorstroom tussen opleidingen veroorzaken zich op het gebied van:  

  1. informatie
  2. organisatie
  3. randvoorwaarden en regelgeving
  4. didactiek/agogiek

 

Documenten

Dit zijn enkele realisaties van de stuurgroep volwassenenonderwijs en hun partners in het kader van onderwijs en opleiding over de wederzijdse doorstroom van cursisten:

Realisatie

Download het document

Visie op doorstroom en overzicht van knelpunten en oplossingen

Document

12 scenario's warme overdracht CBE-CVO

Document

 

Doorstroom op de Vocvo-uitwisseldag

Op vrijdag 12 mei 2017 gaf Lies Bonte (CBE Brusselleer) een presentatie over doorstroom op de Vocvo-uitwisseldag. Download de documenten via de links hieronder:

 

Meer informatie

Meer informatie over doorstroom vind je: