Dag van het leesplezier

Een lans breken voor leesplezier
Terugblik naar de Dag van het leesplezier

Foto: (c) Michiel Devijver (Iedereen Leest)

 

 

 

 

 

(c) Michiel Devijver (Iedereen Leest)

Op vrijdag 8 december vond de Dag van het leesplezier plaats in Muntpunt in Brussel. Op deze dag wisselden ruim 60 lesgevers van de basiseducatie uit over leesplezier en leesbevordering. Beiden zijn van cruciaal belang, want in Vlaanderen heeft maar liefst 1 op 7 volwassenen moeite met lezen en schrijven. Dat blijkt uit de internationale PIAAC-studie van 2012.

Expeditie Leesplezier

Na de Dag van het leesplezier kregen alle 60 deelnemers een evaluatieformulier. Uit de evaluaties bleek duidelijk dat sommige deelnemers met minder naar huis zijn gegaan dan ze verwacht hadden. We nemen deze kritiek ter harte én gaan er zeker mee aan de slag.

De studiedag maakte duidelijk dat er op vlak van leesplezier nog heel wat werk aan de winkel is. Er ligt nog werk op de planken om meer le(e)smateriaal en gepaste methodieken te voorzien. Zeker voor de allerzwakste lezers. Dat maakt dat we leesplezier als een belangrijke uitdaging voor de toekomst moeten zien.

Met de Dag van het leesplezier is een start gegeven aan een hopelijk lange traditie om leesplezier een vaste waarde te maken binnen de basiseducatie. Er is nog heel wat onbekend terrein, maar onze expeditie is begonnen om van dit onontgonnen gebied bekend terrein te maken. In die zin kan je deze studiedag als pionierswerk beschouwen. Leesplezier is de waardevolle erts die we willen opgraven. Hopelijk kunnen we in de toekomst massa's leesplezier bij onze cursisten genereren.
 

Presentaties

Introductie

Foto: (c) Michiel Devijver (Iedereen Leest)

 

 

 

 

 

(c) Michiel Devijver (Iedereen Leest)

Wat beweegt het boek? Over de opbrengsten van lezen

Basiseducatie als inspirerende leesomgeving

Workshop 1

Vertelsalon - Over het leven en de liefde  

Lezen van informatie - Wablieft, NedBox ...

Lezen met de allerzwakste lezers

Workshop 2

Werken met prentenboeken

Foto: (c) Michiel Devijver (Iedereen Leest)

(c) Michiel Devijver (Iedereen Leest)

Thuis in taal

CBE Gent leest

  • Spreker: An Bistmans (CBE Gent, Vocvo)
  • Presentatie: Leerpunt Gent leest (pdf, 200 kB) (NIEUW)
     

Lesmateriaal en lestips van CANON Cultuurcel

Ben je op zoek naar inspiratie om aan leesplezier te werken in de klas? Ontdek op Cultuurkuur onze verzameling tips en kant-en-klare lesideeën.

Wist je trouwens dat je op Cultuurkuur gratis busvervoer kan aanvragen naar culturele bestemmingen met dynamoOPWEG? Je vindt er ook activiteiten en culturele partners die je kunnen ondersteunen. Met dynamoPROJECT kan je een subsidie van € 2000 aanvragen om je creatief project te ondersteunen.

De volgende nieuwsbrief van CANON Cultuurcel gaat volledig over leesplezier. Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.
 

Tot slot: PIRLS 2016
Vlaamse leerlingen presteren ondermaats voor begrijpend lezen

Lezen en leesplezier zijn meer dan ooit relevant. Dat bleek uit de resultaten van het PIRLS 2016-onderzoek die op 5 december bekendgemaakt werden. PIRLS staat voor 'Progress in International Reading Literacy Study'. In het kader van dat onderzoek worden toetsen begrijpend lezen afgenomen bij leerlingen uit het 4de leerjaar lager onderwijs. Vlaanderen scoorde dit jaar opvallend zwak. De onderzoekers van de KU Leuven concluderen:

"De resultaten van het PIRLS 2016-onderzoek zijn glashelder: de Vlaamse leerlingen van het vierde leerjaar behalen gemiddeld ronduit zwakke scores voor begrijpend lezen. [...] De Vlaamse leerlingen presteren zwak voor beide leesdoelen: lezen om informatie te verwerven en lezen voor de leeservaring."
(Het Vlaams lager onderwijs in PIRLS 2016, 2017:74)
 

Lees meer

Basiseducatie en volwassenenonderwijs

Algemeen

De initiatiefnemers van de Dag van het leesplezier waren: Netwerk Basiseducatie, Vocvo, Iedereen Leest, LINC en CANON Cultuurcel.

Tijdens de komende weken wordt deze pagina verder aangevuld. Hou deze webpagina dus in de gaten!
 

Tekst: Glen Fobelets (Vocvo)
Foto's: Michiel Devijver (Iedereen Leest)

Wil je foto's overnemen? Vermeld dan steeds de naam van de fotograaf: '(c) Michiel Devijver (Iedereen Leest)'.