Activiteitenverslag

Activiteitenverslag Vocvo en Wablieft (2016-2017)

In dit activiteitenverslag rapporteren we over onze decretale ondersteuning aan de centra voor basiseducatie (CBE) en de centra voor volwassenenonderwijs (CVO) tijdens het schooljaar 2016-2017 en over de activiteiten van Wablieft.

De rapportage over de samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten nemen we hier ook op.

Over de coördinatie van het onderwijs aan gedetineerden en de uitvoering van het Plan Geletterdheid rapporteren we apart, in overeenstemming met de samenwerkingsovereenkomsten met de overheid.
 

Download het activiteitenverslag

Lees het activiteitenverslag 2016-2017 hier.